Hoppa till innehåll

Trauma

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp trauma i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Möten 2024

1 mars digitalt möte, kl 9-12

25 maj, fysiskt möte, heldag

6 september digitalt möte, kl 9-12

6 december fysiskt möte, heldag

Mötesanteckningar

MötesanteckningarBilagor
2024-05-25
2024-03-01
2022-12-09Flödesschema generisk modell för rehabilitering i vårdförlopp
2022-09-02
2022-06-03
2022-03-04
2021-12-16Traumacentrum US
2021-09-10
2021-05-07Blodtransfusioner, helblod och trauma i SÖSR
Helblodstransfusioner – Vid trauma med akut blödning
Överenskommelse Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
2021-02-12Kvalitetsuppföljning posttrauma
Klinikgranskning medgivande
2020-12-04
2020-05-08Lathund för datauttag i SweTrau
Mall för dödsfallsanalys efter trauma
2020-02-07SweTrau på US 2019
2019-12-06
2019-09-20Rapportering till SweTrau 2018
Kapacitet, organisation och utbildning
2019-05-03Förslag på variabler
Trauma-kokbok
2019-02-08Resultat kvalitetsuppföljning
Behandlingsriktlinjer neurotrauma
2018-10-19Presentation kvalitet och kunskapsstyrning
Presentation Traumacentrum US

Ordförande

Anders Lissell, Region Jönköpings län
anders.lissell@rjl.se

Ledamöter

Representanter för traumakommittéerna på US i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Länssjukhuset Ryhov, Höglandsjukhuset i Eksjö, Värnamo sjukhus, Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar.

Representanter för Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Thorax-kärlkliniken, Neurokirurgiska kliniken och Rehabkliniken (adjungerad).

Regionala företrädare för prehospital vård och katastrofmedicinsk beredskap.

Processbild traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Senast uppdaterad 17 juni, 2024 av conny.thalin@rjl.se