Trauma

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp trauma i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Årshjul 2021

Årshjul 2022

Årsrapport 2020

Möten

MötesanteckningarBilagor
2021-09-10
2021-05-07Blodtransfusioner, helblod och trauma i SÖSR
Helblodstransfusioner – Vid trauma med akut blödning
Överenskommelse Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
2021-02-12Kvalitetsuppföljning posttrauma
Klinikgranskning medgivande
2020-12-04
2020-05-08Lathund för datauttag i SweTrau
Mall för dödsfallsanalys efter trauma
2020-02-07SweTrau på US 2019
2019-12-06
2019-09-20Rapportering till SweTrau 2018
Kapacitet, organisation och utbildning
2019-05-03Förslag på variabler
Trauma-kokbok
2019-02-08Resultat kvalitetsuppföljning
Behandlingsriktlinjer neurotrauma
2018-10-19Presentation kvalitet och kunskapsstyrning
Presentation Traumacentrum US

Traumakoordinator och processtöd

Annika Bergström, Region Östergötland
annika.bergstrom@regionostergotland.se

Ordförande

Per Loftås, Region Östergötland

Ledamöter

Representanter för traumakommittéerna på US i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Länssjukhuset Ryhov, Höglandsjukhuset i Eksjö, Värnamo sjukhus, Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar.

Representanter för Hand-och plastikkirurgiska kliniken, Thorax-kärlkliniken, Neurokirurgiska kliniken och Rehabkliniken (adjungerad).

Regionala företrädare för prehospital vård och katastrofmedicinsk beredskap.

Processbild traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Senast uppdaterad 15 september, 2021 av johan.hornwall@regionostergotland.se