Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar kunskapsråd diagnostik och sinnen

Dokumentation för regionalt kunskapsråd diagnostik och sinnen i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2024

Anteckningar 2024-05.23

Anteckningar 2024-03-06

Sammanfattande information från RSL 2024-02-14
Presentation ökad radiofarmacikapacitet i SÖSR
Missiv utökad radiofarmacikapacitet i SÖSR
Presentation ÖNH

Mötesanteckningar 2023

AnteckningarBilagor
2023-11-15

2023-09-25
Presentation_KR
Presentation RPO Hälsofrämjande

Gemensamt tillgänglighetsarbete
2023-05-08
2023-03-01

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-11-23
2022-09-20
2022-05-05
2022-03-01

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-11-16Dagordning_handlingsplaner RPO_2022
2021-09-14Översikt samordnade remissvar
2021-05-20RSL samordnade remissvar
RSG_UA_presentation
2021-03-30
2021-02-03
Strategidag
Anteckningar från strategidag 2021-02-03
Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03
Deltagare på strategidag 2021-02-03
Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03
2021-02-02

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-11-27RPO handlingsplaner 2021
2020-09-16Presentation
2020-05-11e-Spir
LäSö
Klinisk genetik
2020-02-24

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-11-27Utkast matris
2019-09-13Från barnhabilitering till vuxenvård
Organnätverk
Informations- och bilddelning radiologi och patologi
2019-04-23Presentation
2019-03-28Bilaga Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård
Förslag agenda

Senast uppdaterad 28 maj, 2024 av marie.a.gustafsson@rjl.se