Hoppa till innehåll

Medel för utvecklingssatsningar

För att stimulera gemensam utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen har Regionsjukvårdsledningen mer långsiktigt avsatt medel för kompetens- och andra utvecklingssatsningar.

För 2024 avsätts 2 834 000 kr att disponera för utvecklingssatsningar under året.

Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för handläggning, fördelning och administration på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen.

Programområdenas behov framförs till Regionsjukvårdsledningens stab senast i november.

Användning och uppnådd effekt redovisas i programområdenas handlingsplaner.

Medlen får inte användas till programområdenas möten, lokaler, resor, kost eller logi.

Kvarstående medel efter beviljade satsningar fördelas fortsättningsvis till huvudmännen vid varje årsskifte.

Kontakt

Frågor besvaras av Regionsjukvårdsledningens stab.

Senast uppdaterad 12 februari, 2024 av conny.thalin@rjl.se