Hoppa till innehåll

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Det handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården.

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. För att lyckas med detta är kvalitetsregisters viktiga när det gäller uppföljning och analys.

Läs mer om kunskapsstyrning på kunskapsstyrningvard.se

Senast uppdaterad 20 mars, 2024 av annica.ohlsson@regionkalmar.se