Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar lung- och allergisjukdomar

Dokumentation för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2024

Mötesanteckningar 2024-03-21

Mötesanteckningar 2024-02-07

Mötesanteckningar 2023

Mötesanteckningar 2023-12-06

Bilaga Handlingsplan

Mötesanteckningar 2023-11-02
Bilaga Handlingsplan

Mötesanteckningar 2023-09-21
Bilaga Handlingsplan

Mötesanteckningar 2023-06-07

Mötesanteckningar 2023-03-16

Mötesanteckningar 2023-02-02

Mötesanteckningar 2022

Mötesanteckningar 2022-12-14

Mötesanteckningar 2022-10-26

Bilaga 2022-10-26

Mötesanteckningar 2022-09-28

Bilaga 2022-09-28

Mötesanteckningar 2022-06-09

Bilaga 2022-06-9

Mötesanteckningar 2022-04-25

Mötesanteckningar 2022-03-10

Mötesanteckningar 2022-02-03

Mötesanteckningar 2021

Mötesanteckningar 2021-12-08

Mötesanteckningar 2021-10-27

Mötesanteckningar 2021-09-13

Mötesanteckningar 2021-04-26

Mötesanteckningar 2020

Mötesanteckningar 2020-03-10–2020-03-11

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-09-12

Mötesanteckningar 2019-03-20–2019-03-21

Äldre planer och rapporter

Handlingsplan lung- och allergisjukdomar 2022

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2021

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2020

Årsrapport lung- och allergisjukdomar 2019

Kontakt

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Kentson, Region Jönköpings län

Ledamöter

Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län

Karin Cederquist, Region Östergötland

Karolina Forssén, Region Kalmar län

Helena Engström, Region Östergötland

Lars Ahlbeck, Region Östergötland

Niels Hornstra, Region Kalmar län

Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län

Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län

Thomas Gars, Region Östergötland

Urban Wennerström, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Helena Engström, Region Östergötland
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsgrupper

Allergi

Lungcancer

Lungfibros

Kunskapsråd

Regionalt programområde lung- och allergisjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 30 maj, 2024 av gunilla.persson@regionkalmar.se