Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar lung- och allergisjukdomar

Dokumentation för regionalt programområde lung- och allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2023

Mötesanteckningar 2022

Mötesanteckningar 2021

Mötesanteckningar 2020

Mötesanteckningar 2019

Äldre planer och rapporter

Kontakt

Gunilla Persson, Region Kalmar län
gunilla.persson@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Kentson, Region Jönköpings län

Ledamöter

  • Roger Gunnarsson, Region Jönköpings län
  • Karin Cederquist, Region Östergötland
  • Karolina Forssén, Region Kalmar län
  • Helena Engström, Region Östergötland
  • Lars Ahlbeck, Region Östergötland
  • Niels Hornstra, Region Kalmar län
  • Patrik Nordenfelt, Region Jönköpings län
  • Stefan Rustscheff, Region Jönköpings län
  • Thomas Gars, Region Östergötland
  • Urban Wennerström, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Helena Engström, Region Östergötland
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Arbetsgrupper

Kunskapsråd

Regionalt programområde lung- och allergisjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 20 juni, 2023 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se