Hoppa till innehåll

Priser och ersättningar

Samverkansnämnden fastställer årligen priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen utifrån riksavtalet för utomlänsvård. Priserna tillämpas vid debitering av patienter från andra regioner.

Beslutet innehåller ersättningsprinciper för vårdtjänsterna i sjukvårdsregionen, priser för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping, en pris- och DRG-viktlista för vård vid regionens övriga sjukhus och priser för övrig sjukvård som besök hos läkare eller annan vårdgivare inom primärvård och taxor för ambulanstransporter.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Priser och ersättningar 2024

Priser och ersättningar from 2023-06-09

Priser och ersättningar 2023-01-01-2023-06-08

Priser och ersättningar from 2022-04-01

Priser och ersättningar 2022-01-01-2022-03-31

Priser och ersättningar 2021

Priser och ersättningar 2020

Priser och ersättningar 2019

Priser och ersättningar 2018

Priser och ersättningar 2017

Priser och ersättningar 2016

Priser och ersättningar 2015

Riksavtalet och ersättningar för utomlänsvård

Riksavtalet är en rekommendation till regioner om vad som gäller när en person får vård utanför sin egen region från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner.

På SKR:s webbplats finns dessutom information om:

  • ersättning för digitala vårdtjänster
  • ersättning för hyperhidrosbehandling
  • beställning av medicinsk service

Riksavtal för utomlänsvård och rekommendationer för andra ersättningar, SKR

Senast uppdaterad 8 januari, 2024 av conny.thalin@rjl.se