Priser och ersättningar

Samverkansnämnden fastställer årligen priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen utifrån riksavtalet för utomlänsvård. Priserna tillämpas vid debitering av patienter från andra regioner.

Beslutet innehåller ersättningsprinciper för vårdtjänsterna i sjukvårdsregionen, priser för vård vid Universitetssjukhuset i Linköping, en pris- och DRG-viktlista för vård vid regionens övriga sjukhus och priser för övrig sjukvård som besök hos läkare eller annan vårdgivare inom primärvård och taxor för ambulanstransporter.

Sydöstra sjukvårdsregionen

Priser och ersättningar 2021

Priser och ersättningar 2020

Priser och ersättningar 2019

Priser och ersättningar 2018

Priser och ersättningar 2017

Priser och ersättningar 2016

Priser och ersättningar 2015

Riksavtal

Riksavtal för utomlänsvård, SKR

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin, SKR

Senast uppdaterad 11 december, 2020 av conny.thalin@rjl.se