Hoppa till innehåll

Reumatiska sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde reumatiska sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar många kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Reumatoid artrit

Patientens kunskapsstöd

Forskningssamverkan

Planering och uppföljning

Handlingsplan reumatiska sjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd reumatiska sjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Elisabeth Nilwert Heed, Region Jönköpings län
elisabeth.nilwert.heed@rjl.se

Ordförande

Cecilia Hemgren, Region Jönköpings län

Ledamöter

Jan Cedergren, Region Östergötland

Anna-Kajsa Sjöberg, Region Kalmar län

Christian Dahl, Region Kalmar län

Eva Winqvist, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Jan Cedergren, Region Östergötland
Nationellt programområde reumatiska sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde reumatiska sjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 15 februari, 2024 av conny.thalin@rjl.se