Allergi och astma hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp allergi och astma i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsgivare för RAG Allergi och astma hos barn och unga är RPO Barn och ungdomars hälsa vilka formulerat RAG Allergi och astma hos barn och ungdomars uppdrag och sammansättning.

Uppdragsbeskrivning

Möten

Ordförande

Catrin Furuhjelm

Processtöd RPO, Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Senast uppdaterad 11 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se