Hoppa till innehåll

Medicinsk diagnostik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Samarbetsrum för verksamhetsutveckling laboratoriemedicin

Handlingsplaner

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2022 översikt

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2021 översikt

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2020

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2020 översikt

Årsrapporter

Årsrapport medicinsk diagnostik 2021

Årsrapport medicinsk diagnostik 2020

Årsrapport medicinsk diagnostik 2019

Tidsplan och kallelser 2022

2022-03-04 Möte RPO MD

2022-04-05 Möte RPO MD inkl Digitalt forum

2022-06-14 Möte RPO MD inställt

2022-08-31 Möte RPO MD Heldagsmöte Ryhov

2022-10-12 Möte RPO MD inkl. DIgitalt forum

2022-12-06 Möte RPO MD

Tidsplan och kallelser 2021

2021-01-27 Möte RPO MD

2021-04-13 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum

2021-05-26 Möte RPO MD

2021-08-24 Möte RPO MD

2021-09-21 Möte RPO MD inkl. Digitalt Forum

2021-12-07 Möte RPO MD

Möten och Minnesanteckningar 2019-2022

AnteckningarBilagor
2022-04-05Ansvariga kontaktpersoner RAG 2022
Presentation RSG Digital utveckling
Statusrapport Förstudie Informations- och Bilddelning Radiologi
2022-03-04NPO MD Statusrapport
Bildspel Workshop intro nya ledamöter
Nomineringsförfrågan NAG Digital Patologi
2021-12-07Handlingsplan 2022
NPO MD statusrapport
RAG Molekylärdiagnostik
2021-09-21Presentation egenmonitorering
Presentation AI
Presentation Status Informations-och svarshantering Laboratoriemedicin
IVDR
Delad tjänst transfusionsmedicin
2021-08-24
2021-05-26
2021-04-13
2021-01-27
2020-11-16Informations-och Bilddelning Radiologi
Digitalisering Lab Skickeprover
Klinisk Genetik info Utveckling
2020-08-19RAG forum
Klinisk genetik – behov av utökad finansiering i regionavtal 2021
2020-06-03
2020-04-21IT- och juridikutmaningar
Rapport från NPO
Uppdrag RAG molekylärdiagnostik
2020-02-05
2019-12-11PET-CT kapacitet
Rapport från NPO
2019-10-30Region Jönköpings län
Rapport från NPO
IGuide
2019-08-13Reflektioner NPO
2019-05-08Presentation
Uppstart RAG
NPO-rapport
Frågor till andra NPO om medicinsk diagnostik
Organisation
Generell uppdragsbeskrivning RAG
2019-03-25Presentation
Organnätverk
GMS och GMC
2019-01-29

Ordföranden

Anna Österström, Region Jönköpings län

Processtöd

Liselotte Joelsson, Region Östergötland
liselotte.joelsson@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Andreas Käll, Region Östergötland
  • Johan Blomma, Region Östergötland
  • Hanna Odén Poulsen, Region Jönköpings län
  • Oskar Löfgren, Region Jönköpings län
  • Inga Zelvyté, Region Jönköpings län
  • Fredrik Enlund, Region Kalmar län
  • Emma Fransson, Region Kalmar län

Nationellt programområden (NPO)

NPO medicinsk diagnostik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Inga Zelvyté, Region Jönköpings län

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 26 augusti, 2022 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se