Hoppa till innehåll

Medicinsk diagnostik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Aktuella uppdrag i regionala arbetsgrupper

Ökad Patologisamverkan

Information och bilddelning

Ökad samverkan för att uppnå resurseffektivitet inom SÖSR

Avslutade Insatsområden 2024

PET CT och Cyklotronbehov inom SÖSR

Avsiktsförklaring Humandiagnostik Sydöstra sjukvårdsregionen

Planering och uppföljning

Mötestider och kallelser 2024

2024-02-05 Möte RPO MD Kl. 1300-1500

2024-04-17 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum Kl. 1300-1630

2024-06-14 Möte RPO MD Kl. 0930-1200

2024-09-04 Möte RPO MD Kl. 1300-1630

2024-10-18 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum Kl. 0930-1200

2024-12-11 Möte RPO MD Kl. 1300-1630

Mötestider och kallelser 2023

2023-02-06 Möte RPO MD

2023-04-05 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum

2023-06-15 Möte RPO MD

2023-09-06 Möte RPO MD

2023-10-13 Möte RPO MD inkl Digitalt Forum

2023-12-13 Möte RPO MD

Dokumentation

Handlingsplan medicinsk diagnostik KR 2024-03-06

Handlingsplan medicinsk diagnostik KR 2023-11-15

Handlingsplan medicinsk diagnostik KR 2023-03-01

Årsrapport 2022, redovisning 2023-05-08

Årsrapport medicinsk diagnostik 2022

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Samarbetsrum för verksamhetsutveckling laboratoriemedicin

Kontakt

Processtöd

Liselotte Joelsson, Region Östergötland
Liselotte.Joelsson@regionostergotland.se

Ordföranden

Lena Bergvin Lundqvist, Region Östergötland

Ledamöter

Andreas Käll, Region Östergötland

Johan Blomma, Region Östergötland

Erik Portelius, Region Jönköpings län

Oskar Löfgren, Region Jönköpings län

Fredrik Enlund, Region Kalmar län

Martin Jakub Arbet, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Birgitta Clinchy, Region Östergötland
Nationellt programområde medicinsk diagnostik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Representant i RPO Cancer och processtöd för mammografiscreening (RCC)

Björn Forsberg, Region Kalmar län

Regionala arbetsgrupper

Klinisk genetik

Klinisk immunologi

Klinisk kemi

Laboratoriemedicin IT

Mikrobiologi

Molekylärdiagnostik

Nuklearmedicin

Patologi

Radiologi

Transfusionsmedicin

Kunskapsråd

Regionalt programområde medicinsk diagnostik ingår i kunskapsråd diagnostik och sinnen.
Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Senast uppdaterad 21 april, 2024 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se