Medicinsk diagnostik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Handlingsplaner

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2021 översikt

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2020

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2020 översikt

Årsrapporter

Årsrapport medicinsk diagnostik 2020

Årsrapport medicinsk diagnostik 2019

Tidsplan och kallelser Våren 2021

2021-01-27 Möte RPO MD

2021-04-13 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum

2021-05-26 Möte RPO MD

2021-08-24 Möte RPO MD

2021-09-21 Möte RPO MD inkl. Digitalt Forum

2021-12-07 Möte RPO MD

Möten och Minnesanteckningar

Ordförande

AnteckningarBilagor
2021-08-24
2021-05-26
2021-04-13
2021-01-27
2020-11-16Informations-och Bilddelning Radiologi
Digitalisering Lab Skickeprover
Klinisk Genetik info Utveckling
2020-08-19RAG forum
Klinisk genetik – behov av utökad finansiering i regionavtal 2021
2020-06-03
2020-04-21IT- och juridikutmaningar
Rapport från NPO
Uppdrag RAG molekylärdiagnostik
2020-02-05
2019-12-11PET-CT kapacitet
Rapport från NPO
2019-10-30Region Jönköpings län
Rapport från NPO
IGuide
2019-08-13Reflektioner NPO
2019-05-08Presentation
Uppstart RAG
NPO-rapport
Frågor till andra NPO om medicinsk diagnostik
Organisation
Generell uppdragsbeskrivning RAG
2019-03-25Presentation
Organnätverk
GMS och GMC
2019-01-29

Anna Österström, Region Jönköpings län

Processtöd

Liselotte Joelsson, Region Östergötland
liselotte.joelsson@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Robert Ring, Region Östergötland
  • Hanna Odén Poulsen, Region Jönköpings län
  • Inga Zelvyté, Region Jönköpings län
  • Fredrik Enlund, Region Kalmar län
  • Björn Forsberg, Region Kalmar län

Nationellt programområden (NPO)

NPO medicinsk diagnostik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Inga Zelvyté, Region Jönköpings län

Arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 19 september, 2021 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se