Hoppa till innehåll

Medicinsk diagnostik

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Samarbetsrum för verksamhetsutveckling laboratoriemedicin

Handlingsplaner

Handlingsplan medicinsk diagnostik KR 2023-03-01

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2022 översikt

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2021 översikt

Handlingsplan medicinsk diagnostik 2020 översikt

Årsrapporter

Årsrapport 2022 Redovisning 230508

Årsrapport medicinsk diagnostik 2022

Årsrapport medicinsk diagnostik 2021

Årsrapport medicinsk diagnostik 2020

Årsrapport medicinsk diagnostik 2019

Tidsplan och kallelser 2023

2023-02-06 Möte RPO MD

2023-04-05 Möte RPO MD inkl. Digitalt forum

2023-06-15 Möte RPO MD

Tidsplan och kallelser 2022

2022-03-04 Möte RPO MD

2022-04-05 Möte RPO MD inkl Digitalt forum

2022-06-14 Möte RPO MD inställt

2022-08-31 Möte RPO MD Heldagsmöte Ryhov

2022-10-12 Möte RPO MD inkl. DIgitalt forum

2022-12-06 Möte RPO MD

Möten och Minnesanteckningar 2019-2023

AnteckningarBilagor
23-06-15
23-04-05Statusrapport RAG Patologi
Statusrapport RAG Laboratoriemedicin IT
ÅR 2022
23-02-06Uppdrag Patologisamverkan SÖSR
Handlingsplanen utkast 230206
Presentation en Andra Cyklotron
22-12-06Kontaktpersoner för RAG 2023
Rapport Cyklotronverksamhet SÖSR 20221006
Bilaga 1 PET Rapport 202
Bilaga 2 Utvärdering av behovet av en andra Cyklotron
Bilaga 3 Andra Cyklotron Ekonomiperspektiv
Bilaga 4 Ekonomi Andra Cyklotron SÖSR mall
Bilaga 5 petct och cyklotron
22-10-12Bildspel dagens möte
RAG LAB IT statusrapport
RAG Kemi Erfarenheter från samverkan inom SÖSR
NPO MD statusrapport
Förslag till uppdragsbeskrivning NAG Klinisk forskning
2022-08-31NPO MD statusrapport
Bildspel statusrapport info- och svarsdelning LAB
2022-04-05Ansvariga kontaktpersoner RAG 2022
Presentation RSG Digital utveckling
Statusrapport Förstudie Informations- och Bilddelning Radiologi
2022-03-04NPO MD Statusrapport
Bildspel Workshop intro nya ledamöter
Nomineringsförfrågan NAG Digital Patologi
2021-12-07Handlingsplan 2022
NPO MD statusrapport
RAG Molekylärdiagnostik
2021-09-21Presentation egenmonitorering
Presentation AI
Presentation Status Informations-och svarshantering Laboratoriemedicin
IVDR
Delad tjänst transfusionsmedicin
2021-08-24
2021-05-26
2021-04-13
2021-01-27
2020-11-16Informations-och Bilddelning Radiologi
Digitalisering Lab Skickeprover
Klinisk Genetik info Utveckling
2020-08-19RAG forum
Klinisk genetik – behov av utökad finansiering i regionavtal 2021
2020-06-03
2020-04-21IT- och juridikutmaningar
Rapport från NPO
Uppdrag RAG molekylärdiagnostik
2020-02-05
2019-12-11PET-CT kapacitet
Rapport från NPO
2019-10-30Region Jönköpings län
Rapport från NPO
IGuide
2019-08-13Reflektioner NPO
2019-05-08Presentation
Uppstart RAG
NPO-rapport
Frågor till andra NPO om medicinsk diagnostik
Organisation
Generell uppdragsbeskrivning RAG
2019-03-25Presentation
Organnätverk
GMS och GMC
2019-01-29

Ordföranden

Lena Bergvin Lundqvist, Region Östergötland

Processtöd

Liselotte Joelsson, Region Östergötland
liselotte.joelsson@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Andreas Käll, Region Östergötland
  • Johan Blomma, Region Östergötland
  • Erik Portelius, Region Jönköpings län
  • Oskar Löfgren, Region Jönköpings län
  • Fredrik Enlund, Region Kalmar län
  • Martin Jakub, Region Kalmar län

Nationellt programområden (NPO)

NPO medicinsk diagnostik, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdraget är för närvarande vakant. och nomineringsprocess pågår för att finna ersättare för Inga Zelvyté, Region Jönköpings län

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 19 maj, 2023 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se