Ledamöter i Samverkansnämnden

Ordförande

Kaisa Karro (S), Region Östergötland

Vice ordförande

Angelica Katsanidou (S), Region Kalmar län
Rachel De Basso (S), Region Jönköpings län

Sekreterare

Christina Blomqvist, Region Östergötland
christina.Blomqvist@regionostergotland.se

Ledamöter

Region Jönköpings län:
Maria Frisk (KD)
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar län:
Christer Jonsson (C)
Malin Sjölander (M)

Region Östergötland:
Marie Morell (M)
Alexander Höglund (L)

Ersättare

Region Jönköpings län:
Marcus Eskdahl (S)
Emilie Walfridsson (C)
Thomas Bäuml (M)

Region Kalmar län:
Yvonne Hagberg (S)
Johanna Wyckman (L)
Jimmy Loord (KD)

Region Östergötland:
Torbjörn Holmqvist (S)
Fredrik Sjöstrand (M)
Agneta Niklasson (MP)

Senast uppdaterad 21 juli, 2020 av conny.thalin@rjl.se