Hoppa till innehåll

Rehabiliteringsmedicin

Välkommen till RAG Rehabiliteringsmedicin i Sydöstra sjukvårdsregionen innefattande Region Jönköping län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Här samlar vi gemensam information och material som berör patienter med främst hjärn- och ryggmärgsskador.

Sammankallande

Nora Sandholdt, Region Östergötland
nora.sandholdt@regionostergotland.se

Ledamöter

Magnus Hellström, Region Kalmar län

Stefan Bragsjö, Region Kalmar län

Eva Sandvall, Region Östergötland

Malin Hegen, Region Jönköping län

Kalista Vincent, Region Jönköpings län

Uppdrag kortsiktig lösning för ryggmärgsskador och svåra hjärnskador

Agenda måndagsmöten

Flödesschema – ryggmärgsskada och svår hjärnskada

Rehabsamordnare Region Kalmar län

Riktlinjer för överrapportering och utskrivning

Rapport ryggmärgsskador och svåra hjärnskador 2020

Rehabiliteringsmedicin och smärta inom Sydöstra sjukvårdsregionen – avslutande 10-årsrapport från arbetsgruppen för FoU

FoU-aktiviteter

Pågående FoU-aktiviteter 2020-12-15

Avslutade FoU-aktiviteter 2020-12-15

Möten

Mötesanteckningar 2022-03-22-23

Mötesanteckningar 2022-01-20

Mötesanteckningar 2021-11-23

Mötesanteckningar 2021-09-23/24

Mötesanteckningar FoU 2021-04-27

Mötesanteckningar FoU 2021-03-22

Mötesanteckningar FoU 2021-02-17

Mötesanteckningar FoU 2020-02-13-14

Mötesanteckningar FoU 2019-11-28

Mötesanteckningar FoU 2019-09-04

Mötesanteckningar FoU 2019-05-21-22

Mötesanteckningar FoU 2019-02-19-20

Senast uppdaterad 17 april, 2024 av nora.sandholdt@regionostergotland.se