Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Dokumentation för regionalt kunskapsråd hälsa och rehabilitering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2024

Mötesanteckningar 2023

AnteckningarBilagor
2023-11-15


2023-09-25

2023-05-08
Presentation tema hälsofrämjande
Forskning, STARS
Presentation handlingsplaner
Presentation tillgänglighet
Presentation Samverkansmodell barn och unga
Presentation
2023-03-01Presentation

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-11-24Presentation
2022-09-13Presentation
2022-04-29Presentation
2022-03-04Presentation, bilaga 1
Gruppdiskussion, bilaga 2

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-11-30Handlingsplaner översikt
2021-09-16
2021-03-22RSG analys och uppföljning
2021-02-08Forskningsmedverkan

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-11-09Strategi för hälsa
eSpir
Rehabilitering vid ryggmärgsskador
2020-09-08Hälsofrämjande och kommunsamverkan
Barn och ungdomars hälsa
Äldres hälsa
Psykisk hälsa
Primärvård
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2020-04-01Presentation
2020-02-24NHV våren 2020
Hälsa som strategi
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Psykisk hälsa

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-12-02Kunskapsstyrning
Samverkan med kommuner
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2019-09-10Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
LARO yttrande
LARO konsekvensbeskrivning
Rehabilitering vid ryggmärgs- och hjärnskador
2019-04-29
2019-03-11Hälsofrämjande
Primärvård
RCPH
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Äldres hälsa

Kontakt

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Senast uppdaterad 28 maj, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se