Hoppa till innehåll

Barnonkologi och hematologi

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp barnonkologi och hematologi i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionalt programområde barns och ungdomars hälsa är uppdragsgivare för regional arbetsgrupp barnonkologi och hematologi. Programområdet formulerar arbetsgruppens uppdrag och utser dess ledamöter.
Uppdragsbeskrivning barnonkologi och hematologi

Kontakt

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Britt-Marie Holmqvist, Region Östergötland

Lisa Törnudd, Region Östergötland

Karin Tibblin, Region Östergötland

Emma Nord, Region Östergötland

Linda Calmunger, Region Östergötland

Daniel Örtoft, Region Östergötland

Pernilla Båtsby, Region Östergötland

Elin Falk, Region Östergötland

Johan Bobeck, Region Kalmar län

Malin Evaldsson, Region Kalmar län

Frida Juliusson; Region Kalmar än

Annette Johansson, Region Kalmar län

Anders Rinstad, Region Kalmar län

Elin Ohlsén, Region Kalmar län

John Samuelsson, Region Jönköpings län

Anna-Lena Ekstrand, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 25 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se