Hoppa till innehåll

Barnonkologi och hematologi

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp barnonkologi och hematologi i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

RPO Barn och ungdomars hälsa är uppdragsgivare för RAG barnonkologi och hematologi. RPO formulerar arbetsgruppens uppdrag och utser dess medlemmar.

Uppdragsbeskrivning barnonkologi och hematologi

Processtöd RPO barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Britt-Marie Holmqvist, Region Östergötland
Lisa Törnudd, Region Östergötland
Karin Tibblin, Region Östergötland
Emma Nord, Region Östergötland
Linda Calmunger, Region Östergötland
Daniel Örtoft, Region Östergötland
Pernilla Båtsby, Region Östergötland
Elin Falk, Region Östergötland
Johan Bobeck, Region Kalmar län
Malin Evaldsson, Region Kalmar län
Frida Juliusson; Region Kalmar än
Annette Johansson, Region Kalmar län
Anders Rinstad, Region Kalmar län
Elin Ohlsén, Region Kalmar län
John Samuelsson, Region Jönköpings län
Anna-Lena Ekstrand, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 24 maj, 2023 av veronica.ottosson@rjl.se