Hoppa till innehåll

Nätverk för samverkansgrupper

Nätverket ska stödja gemensamt lärande och dialogen mellan sjukvårdsregionala samverkansgrupper och regionsjukvårdsledningens arbetsutskott.

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2024 för regionala samverkansgrupper

Nätverksträffar 2024

Digitala avstämningar med Regionsjukvårdsledningens stab.

2024-02-28 kl 15-16

2024-04-29 kl 15-16

2024-06-10 kl 15-16

2024-09-23 kl 15-16

2024-10-24 kl 15-16

2024-12-05 kl 15-16

Nätverksträff 2023-12-07

Information från RSL arbetsutskott om stärkt gemensamt arbete

Sammanfattning från RSL 2023-11-30

Sammanfattning från RSL 2023-10-26

Nätverksträff 2023-09-20

Information från RSL arbetsutskott och stab

Nätverksträff 2023-06-02

Information från RSL arbetsutskott och stab

Nätverksträff 2023-02-24

Information från RSL arbetsutskott

Presentation stärkt gemensamt arbete

Nätverksträff 2022-09-15

Information från Regionsjukvårdsledningen

Förslag handlingsplan

Stärkt gemensamt arbete

Utvecklingsdag i Nässjö 2022-05-03

Dokumentation från utvecklingsdagen

Nätverksträff 2022-03-04

Mötesanteckningar 2022-03-04

Nätverksträff 2021-11-19

Mötesanteckningar 2021-11-19

Presentation 2021-11-19

Mötesanteckningar från RSL 2021-11-11

Nätverksträff 2021-10-08

Mötesanteckningar 2021-10-08

Presentation 2021-10-08

Kontakt

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott

Senast uppdaterad 18 januari, 2024 av conny.thalin@rjl.se