Hoppa till innehåll

Nätverk för samverkansgrupper

Nätverket ska stödja gemensamt lärande och dialogen mellan sjukvårdsregionala samverkansgrupper och regionsjukvårdsledningens arbetsutskott.

Aktuellt

Utvecklingsdag i Nässjö 2022-05-03

Dokumentation från utvecklingsdagen

Nätverksträff 2022-09-15

Information från Regionsjukvårdsledningen220908

Förslag handlingsplan

Stärkt gemensamt arbete

Nätverksträff 2022-03-04

Mötesanteckningar 2022-03-04

Nätverksträff 2021-11-19

Mötesanteckningar 2021-11-19

Presentation 2021-11-19

Mötesanteckningar från RSL 2021-11-11

Nätverksträff 2021-10-08

Mötesanteckningar 2021-10-08

Presentation 2021-10-08

Kontakt

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott

Senast uppdaterad 19 september, 2022 av marie.a.gustafsson@rjl.se