Nätverk för samverkansgrupper

Nätverket ska stödja gemensamt lärande och dialogen mellan sjukvårdsregionala samverkansgrupper och regionsjukvårdsledningens arbetsutskott.

Kommande aktiviteter

  • ”Kontaktannonser” senast vecka 47
  • Förslag till handlingsplan senast vecka 49
  • Workshop i februari
  • Nätverksträff 4 mars

Nätverksträff 2021-11-19

Mötesanteckningar 2021-11-19

Presentation 2021-11-19

Mötesanteckningar från RSL 2021-11-11

Nätverksträff 2021-10-08

Mötesanteckningar 2021-10-08

Presentation 2021-10-08

Kontakt

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott

Senast uppdaterad 22 november, 2021 av conny.thalin@rjl.se