Hoppa till innehåll

Nätverk för samverkansgrupper

Nätverket ska stödja gemensamt lärande och dialogen mellan sjukvårdsregionala samverkansgrupper och regionsjukvårdsledningens arbetsutskott.

Årshjul 2023 för regionala samverkansgrupper

Nätverksträffar 2023

Digitala avstämningar med Regionsjukvårdsledningens stab:

  • 24 februari kl 14-15
  • 14 april, kl 14-15
  • 2 juni, kl 14-15
  • 20 september, kl 14-15
  • 2 november, kl15-16
  • 8 december, kl 14-15

Nätverksträff 2023-09-20

Sammanfattning från RSL arbetsutskott och stab

Nätverksträff 2023-06-02

Information från RSL arbetsutskott och stab

Nätverksträff 2023-02-24

Information från RSL arbetsutskott

Presentation stärkt gemensamt arbete

Nätverksträff 2022-09-15

Information från Regionsjukvårdsledningen

Förslag handlingsplan

Stärkt gemensamt arbete

Utvecklingsdag i Nässjö 2022-05-03

Dokumentation från utvecklingsdagen

Nätverksträff 2022-03-04

Mötesanteckningar 2022-03-04

Nätverksträff 2021-11-19

Mötesanteckningar 2021-11-19

Presentation 2021-11-19

Mötesanteckningar från RSL 2021-11-11

Nätverksträff 2021-10-08

Mötesanteckningar 2021-10-08

Presentation 2021-10-08

Kontakt

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott

Senast uppdaterad 21 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se