Hoppa till innehåll

Digitala smärtskolan

Om programmet

Patienten får information om hur smärta fungerar, vad den kan bero på, vad som bidrar till smärtupplevelsen och hur smärtan kan påverka den som drabbats. Patienten får också information om hur man kan tänka och göra för att minska smärtans negativa påverkan på livet och relationer. Den Digitala smärtskolan kan användas som förbehandling före en planerad rehabiliteringsperiod, men den kan även användas som fristående behandling.

Programmet riktar sig till

Vuxna personer med en smärtproblematik som har varat i mer än tre månader.

Nyttor/vinster

Bidrar till reflektion över hur smärtan påverkar livssituationen idag och kring alternativt förhållningssätt och beteende vid långvarig smärta.

Stöd för behandlaren i patientutbildning och motivation till beteendeförändring.

Evidens och uppföljning


Används av

  • Region Kalmar län

Uppstart: 2022

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Ägare: Cecilia Ehrenborg, leg. arbetsterapeut, MSc, ergonom, Arbetsterapin Rehab, Södra Älvsborgs sjukhus

Innehållsförvaltare: Cecilia Ehrenborg, leg. arbetsterapeut, MSc, ergonom, Arbetsterapin Rehab, Södra Älvsborgs sjukhus

Kontaktperson: Iréne Sjöberg, områdeschef, Samrehab norra Kalmar län och Ulrika Bokén, verksamhetsutvecklare rehabilitering

Designer: Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 23 augusti, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se