Hoppa till innehåll

Digitala smärtskolan

Om programmet

Patienten får information om hur smärta fungerar, vad den kan bero på, vad som bidrar till smärtupplevelsen och hur smärtan kan påverka den som drabbats. Patienten får också information om hur man kan tänka och göra för att minska smärtans negativa påverkan på livet och relationer. Digitala smärtskolan kan användas före en planerad rehabiliteringsperiod men kan också användas fristående.

Programmet riktar sig till

Vuxna personer med en smärtproblematik som har varat i mer än tre månader.

Nyttor/vinster

Bidrar till reflektion över hur smärtan påverkar livssituationen idag och kring alternativt förhållningssätt och beteende vid långvarig smärta.

Stöd för behandlaren i patientutbildning och motivation till beteendeförändring.


Används av

  • Region Kalmar län
  • Region Jönköpings län

Uppstart: 2022

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Ägare: Cecilia Ehrenborg, leg. arbetsterapeut, MSc, ergonom, Arbetsterapin Rehab, Södra Älvsborgs sjukhus

Innehållsförvaltare: Cecilia Ehrenborg, leg. arbetsterapeut, MSc, ergonom, Arbetsterapin Rehab, Södra Älvsborgs sjukhus

Kontaktperson: Suzanne Petersson, leg. psykolog och psykoterapeut, Smärtenheten Västervik, Region Kalmar län

Ann-Britt Ekvall, Processledare, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Designer: Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se