Hoppa till innehåll

Möt ditt barns oro

Om programmet

Programmet är ett digitalt föräldrastöd som bygger på KBT-teorier. Programmet innehåller fyra moduler som går igenom information om oro hos barn, hur familjen kan stegvis utmana barnets oro, hur föräldrarna kan hitta ett konstruktivt bemötande kring barnets oro, samt hur barnet kan lära sig tänka klokt om oroliga situationer.

Programmet innehåller:

 • Vad är oro
 • Exponering och undvikande
 • Att möta ett oroligt barn
 • Oroliga tankar

Bygger på KBT-metoder så som exponering och kognitiva strategier med gott vetenskapligt stöd för oro- och ångestproblematik. Vid utvärdering har föräldrar skattat sin förmåga att möta sitt barns oro som bättre än innan programmet, samt beskriver programmet som hjälpsamt (50% mycket hjälpsamt).

Programmet riktar sig till

Föräldrar till barn mellan 6-12 år med mild orosproblematik, som bedöms självständigt kunna tillägna sig kunskap och strategier.

Nyttor/vinster

Oro och ångest hos barn är den största sökorsaken till kontakt på barn- och ungdomshälsan. Många barn har oro av lindrig karaktär, där familjen är i behov av kunskap. Genom ett digitalt stödprogram kan dessa familjer erbjudas snabb hjälp och därmed kan fler resurser och besökstider frigöras till annan problematik på barn- och ungdomshälsan.

Familjen får verktyg att på egen hand möta och utmana barnets oro.


Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland
 • Region Västernorrland
 • Region Norrbotten

Uppstart: 2019

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Ann Grännö Alm, verksamhetschef Barn- och ungdomsverksamheten, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Johannes Westman, leg. psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Johannes Westman, leg. psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder
 • Region Kalmar län: Anders Rönnberg, leg. psykolog, Barn- och ungdomshälsan Västervik
 • Region Östergötland: Michaela Andersson, leg. psykolog Ungdomshälsan Motala

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 10 januari, 2024 av josefine.laago@rjl.se