Hoppa till innehåll

Data och analys

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp data och analys i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regional samverkansgrupp data och analys ersätter regional samverkansgrupp uppföljning och analys och regional samverkansgrupp kvalitetsregister från och med 2024-01-01.

  • bidra med kompetens för att knyta samman den lokala och regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning
  • understödja god datahantering i vårdinformationsystem samt kvalitetsregister
  • underlätta datafångst (sammanhållning kring indata och utdata)
  • bidra till ökad tillgänglighet av data för kvalitetsuppföljning och sekundärt för forskning och Life Science, samt säkerställa säker datautlämning
  • Effektivisera, integrera och stärka uppföljning och analys för hälso- och sjukvård
  • Sträva mot att sjukvårdsregionen ska vara ett föredöme i Sverige
  • Får mandat att tillsätta RAG:ar.

Uppdrag för regional samverkansgrupp data och analys (publiceras inom kort)

Planering och uppföljning

Handlingsplan data och analys (publiceras inom kort)

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Registercentrum Sydost

Kontakt

Peter Kammerlind, Region Jönköpings län
peter.kammerlind@rjl.se

Ledamöter

Andreas Persson, Region Jönköpings län

Christina Petersson, Region Jönköpings län

Christina Tjernberg, Region Kalmar län

Fredrik Rosmer, Region Kalmar län

Anders Tennlind, Region Östergötland

Marie Reinicke, Region Östergötland

Representant i nationell samverkansgrupp

Annica Öhrn, Region Östergötland

Nationell samverkansgrupp data och analys, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Om uppföljning och analys i systemet för kunskapsstyrning, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 19 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se