Hoppa till innehåll

Uppdrag vardag – struktur för ditt barn

Om programmet

Ett stödprogram för familjer med barn i behov av stöd för att kunna klara vardagliga aktiviteter. Information och tips för att underlätta vardagen ges utifrån olika områden.

Programmet kommer innehålla följande:

 • vad är arbetsterapi
 • goda vanor i vardagen
 • aktivitetsbalans
 • tidsuppfattning
 • struktur och rutiner
 • sensorik- med känsla för barns känsla.

Familjen kan arbeta med en eller flera delar utifrån de behov som familjen har. Familjen får reflektera över hur deras vardag fungerar, vad som är bra och vilka behov som finns.

Programmet riktar sig till

Vårdnadshavare till barn i åldrarna 5-12 år där behov finns av insats från arbetsterapeut. Kan användas inom Barn- och ungdomshälsa och Barn- och ungdomspsykiatri.

Programmet kan användas inför, eller som en del av, insats hos arbetsterapeut.

Nyttor/vinster

Allt fler barn och unga i Sverige upplever psykisk ohälsa och siffran ökar för de som är i behov av psykiatrisk vård. Programmet tas fram för att kunna möta efterfrågan och ge vård i god tid.

För familj:

 • Möjlighet att få stöd tidigare.
 • Ökad tillgänglighet och flexibilitet utifrån tid och plats.
 • Tid för eftertanke och egen reflektion.
 • Vårdnadshavare kan förbereda barnet inför kommande besök.

För arbetsterapeut:

 • Möjliggöra tidigare insats.
 • Möjlighet att prioritera insatser.
 • Underlag att utgå ifrån vid eventuella kommande besök.
 • Möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt.
 • Ökad tillgänglighet och flexibilitet utifrån tid och plats.

Utvecklas av

 • Region Jönköpings län

Uppstart: Oktober 2023

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Susanne Almers, verksamhetschef rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Clara Nyqvist, arbetsterapeut, Rehabiliteringscentrum Värnamo och Marie Gärdeborg, arbetsterapeut Rehabiliteringscentrum Eksjö, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner: Clara Nyqvist, arbetsterapeut, Rehabiliteringscentrum Värnamo och Marie Gärdeborg, arbetsterapeut Rehabiliteringscentrum Eksjö, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago och Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 12 december, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se