Barn och ungdomars hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde barn och ungdomars hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan barn och ungdomars hälsa 2021, översikt

Handlingsplan barn och ungdomars hälsa 2020

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2020

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2019

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2018

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2018, tabeller

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Möten

AnteckningarBilagor
2021-04-28
2021-03-03Kunskapsråd strategidag
Rapport NPO
Kvalitetsmått
ST-utbildning
Verksamhetsutvecklarnas möte
2020-10-07-08
2020-05-05
2020-03-12Planerade insatser 2020 NPO och NSG
2020-01-22Verksamhetsplan NPO Barn och ungdomars hälsa
Översikt handlingsplan och aktiviteter 2020
2019-11-29Rapport från NPO
Hälsosam uppväxt i Värnamo
2019-09-25Preventionsstjärnan
Tabeller till årsrapport 2018
2019-05-14Nurturing care Executive summary
Nurturing care WHO
2019-03-26

Ordförande

Petra van Echtelt Hornstra, Region Kalmar län

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Nationellt programområde (NPO)

NPO barn och ungdomars hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-ledamot för Sydöstra sjukvårdsregionen

Simon Rundqvist, Region Jönköpings län

Ledamöter

  • Maria Ekelund, Region Jönköpings län
  • Simon Rundquist, Region Jönköpings län
  • Charlotte Ohlsén, Region Kalmar län
  • Daniel Öberg, Region Kalmar län
  • Anna Bylén, Region Östergötland
  • Catrin Furuhjelm, Region Östergötland
  • Fredrik Lundberg, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 7 oktober, 2021 av conny.thalin@rjl.se