Hoppa till innehåll

Barns och ungdomars hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde barn och ungdomars hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Handlingsplaner

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2022

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2022, översikt

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2021, översikt

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2020

Årsrapporter

Årsrapport barns och ungdomars hälsa 2021

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2020

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2019

Möten

AnteckningarBilagor
2022-10-12RAG Barnhälsovård
RAG obesitas hos barn och unga
RAG barnonkologi
NPO och Kunskapsstyrning
Kunskapsrådet RPO och RAG
Barnrättsarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen
2022-03-17Barnrättsbaserade beslut
Transition
2021-10-13Kunskapsstyrning
NAG Fetma hos barn och unga
RAG Reumatiska sjukdomar hos barn och unga
Barnanpassad vård
2021-04-28
2021-03-03Kunskapsråd strategidag
Rapport NPO
Kvalitetsmått
ST-utbildning
Verksamhetsutvecklarnas möte
2020-10-07-08
2020-05-05
2020-03-12Planerade insatser 2020 NPO och NSG
2020-01-22Verksamhetsplan NPO Barn och ungdomars hälsa
Översikt handlingsplan och aktiviteter 2020
2019-11-29Rapport från NPO
Hälsosam uppväxt i Värnamo
2019-09-25Preventionsstjärnan
Tabeller till årsrapport 2018
2019-05-14Nurturing care Executive summary
Nurturing care WHO
2019-03-26

Ordförande

Catrin Furuhjelm, Region Östergötland

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Nationellt programområde (NPO)

NPO barns och ungdomars hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-ledamot för Sydöstra sjukvårdsregionen

Simon Rundqvist, Region Jönköpings län

Ledamöter

  • Maria Ekelund, Region Jönköpings län
  • Simon Rundquist, Region Jönköpings län
  • Charlotte Ohlsén, Region Kalmar län
  • Daniel Öberg, Region Kalmar län
  • Anna Bylén, Region Östergötland
  • Petra van Echtelt Hornstra
  • Åsa Lundberg, Region Östergötland

Regionala arbetsgrupper (RAG)

Senast uppdaterad 31 januari, 2023 av veronica.ottosson@rjl.se