Hoppa till innehåll

Barns och ungdomars hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde barns och ungdomars hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Barnkonventionen – barnanpassad vård

Hemsjukvård

Nollseparation neonatologi

Integrering av SWE-PEWS i journalsystemen

Digitala tjänster och tekniska hjälpmedel

Planering och uppföljning

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa

Årsrapport barn och ungdomars hälsa 2022

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Sjukvårdsregionala rutiner

Rutin för BASTU

Kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd barns- och ungdomars hälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ordförande

Anna Byléhn, Region Östergötland

Ledamöter

Petra van Echtelt Hornstra, Region Kalmar län

Catrin Furuhjelm, Region Östergötland

Åsa Lindberg, Region Östergötland

Henrik Merkel, Region Östergötland

Charlotte Ohlsén, Region Kalmar län

Simon Rundqvist, Region Jönköpings län

Daniel Öberg, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Simon Rundqvist, Region Jönköpings län
Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Allergi och astma hos barn och unga

Barnhälsovård

Barnneurologi

Barnonkologi och hematologi

Behandling av obesitas hos barn och unga

Diabetes hos barn och unga

Etik

Neonatologi

Reumatiska sjukdomar hos barn och unga

Kunskapsråd

Programområde barns och ungdomars sjukdomar ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 15 april, 2024 av veronica.ottosson@rjl.se