Hoppa till innehåll

Barns och ungdomars hälsa

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde barns och ungdomars hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

 • Barnkonventionen – barnanpassad vård
 • Hemsjukvård
 • Nollseparation neonatologi
 • Integrering av SWE-PEWS i journalsystemen
 • Digitala tjänster och tekniska hjälpmedel

Planering och uppföljning

Riktlinjer och rutiner

Rutin för BASTU

Kontakt

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ordförande

Catrin Furuhjelm, Region Östergötland

Ledamöter

 • Maria Ekelund, Region Jönköpings län
 • Simon Rundquist, Region Jönköpings län
 • Charlotte Ohlsén, Region Kalmar län
 • Daniel Öberg, Region Kalmar län
 • Anna Bylén, Region Östergötland
 • Petra van Echtelt Hornstra, Region Kalmar län
 • Åsa Lundberg, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Simon Rundqvist, Region Jönköpings län
Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Programområde barns och ungdomars sjukdomar ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 9 juni, 2023 av veronica.ottosson@rjl.se