Hoppa till innehåll

Ordnat införande läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp ordnat införande läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregional arbetsgrupp Ordnat införande av läkemedel är en stödfunktion till sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) Läkemedel. Arbetsgruppen ska bistå RSG Läkemedel med kunskap och förslag på eventuella förbättringsåtgärder inom området Nya läkemedel och nya läkemedelsterapier. Uppdraget innefattar:

  • Analys av område Nya läkemedel och nya läkemedelsterapier.
  • Identifiering av nya läkemedel som bör följa Ordnat införande.
  • Ta fram rekommendationsunderlag till RSG Läkemedel för införande av nya läkemedel
  • Stödja och vid behov samordna information om införande av nya läkemedel.

Medlemmar

Anna Centerhed
Apotekare Region Jönköpings län
anna.centerhed@rjl.se

Petra Hallén
Apotekare Region Kalmar Län
petra.hallen@regionkalmar.se

Morgan Edström
Apotekare Region Östergötland
morgan.edstrom@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 24 april, 2023 av anna.centerhed@rjl.se