Arbetsutskott och stab

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab är en samordningsresurs för Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden.

Arbetsutskottet och staben består av tjänstemän från de samverkande regionerna, med uppdrag att bereda ärenden och praktiskt planera Regionsjukvårdsledningens och Samverkansnämndens sammanträden.

Arbetsutskott

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Region Kalmar län
Karl Landergren
karl.landergren@regionkalmar.se

Region Östergötland
Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Stab

Region Jönköpings län
Susanne Yngvesson
susanne.yngesson.stridh@rjl.se

Jan-Erik Karlsson
jan-erik.karlsson@rjl.se

Conny Thålin
conny.thalin@rjl.se

Region Kalmar län
Karl Landergren
karl.landergren@regionkalmar.se

Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Region Östergötland
Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Charlotte Sand
charlotte.sand@regionostergotland.se

Peter Blomberg
peter.blomberg@regionostergotland.se

Anders Östberg
anders.ostberg@regionostergotland.se

Samarbetsrum

Inloggningen till stabens samarbetsrum

Senast uppdaterad 30 augusti, 2021 av conny.thalin@rjl.se