Hoppa till innehåll

HTA

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp HTA (tidigare Metodrådet) i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Samverkansgruppen granskar nya metoder som står inför ett eventuellt införande i vården. Det gäller även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och prevention och metoder som eventuellt bör avvecklas. Samverkansgruppen granskar inte läkemedelsbehandling.

Uppdrag för samverkansgrupp Health Technology Assessment (HTA)

Bedömningar

Metodrådets genomförda bedömningar

Kontakt

Thomas Davidsson, Linköpings universitet
thomas.davidson@liu.se

Ledamöter

Thomas Davidsson är sammankallande och övriga ledamöter är resurs- och eller kontaktpersoner i HTA-frågor.

Ann-Sofie Kammerlind, Region Jönköpings län

Magnus Persson, Region Kalmar län

Erik Gustavsson, Region Östergötland

Raymond Lenrick, Region Jönköpings län

Ann-Britt Wirehn, Region Östergötland

Agneta Andersson, Region Östergötland

Senast uppdaterad 25 januari, 2024 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se