Hoppa till innehåll

Samverkansgrupper

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Samverkan har under åren breddats att omfatta alltfler områden för att främja invånarnas hälsa, deras tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att främja utvecklingen i hela sjukvårdsregionen.

Utöver samverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning sker sjukvårdsregional samverkan inom exempelvis digital utveckling, kompetensförsörjning, juridik och informationssäkerhet, hållbarhet och upphandling.

Planering och uppföljning

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2024 för regionala samverkansgrupper

Nätverk för regionala samverkansgrupper

Nationella planer

Sammanställning av insatser i nationella programområden, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella samverkansgrupper, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 4 mars, 2024 av conny.thalin@rjl.se