Hoppa till innehåll

Samverkansgrupper

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Samverkan har under åren breddats att omfatta alltfler områden för att främja invånarnas hälsa, deras tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att främja utvecklingen i hela sjukvårdsregionen.

Förutom samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning sker samverkan inom exempelvis digitalisering och e-hälsa, hållbar utveckling och upphandling.

Handlingsplaner för samverkansgrupper

Nätverk för samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 17 mars, 2022 av conny.thalin@rjl.se