Hoppa till innehåll

Samverkansgrupper

Sydöstra sjukvårdsregionens samverkan omfattar hela hälso- och sjukvården. Samverkan har under åren breddats att omfatta alltfler områden för att främja invånarnas hälsa, deras tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att främja utvecklingen i hela sjukvårdsregionen.

Förutom samverkan inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning sker samverkan inom exempelvis digital utveckling, kompetensförsörjning, hållbarhet och upphandling.

Planering och uppföljning

Handlingsplaner för samverkansgrupper

Nätverk för samverkansgrupper

Tidplan 2023 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2023 för regionala samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 20 januari, 2023 av conny.thalin@rjl.se