Allergi

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp allergisjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möte

Mötesanteckning 2020-10-21

Mötesanteckning 2021-06-03

Kontakt

Munir Muhammad, Region Östergötland

Helene Wendell, Region Kalmar län
helene.wendell@regionkalmar.se

Senast uppdaterad 5 augusti, 2021 av helene.wendell@regionkalmar.se