Hållbar utveckling

Information och kontaktuppgifter för samverkan inom hållbar utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionernas hållbarhets-/miljöchefer har i uppdrag att stärka samverkan inom hållbar utveckling genom att:

  • Bygga upp gemensamma kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling.
  • Samverka i specifika projekt för att genom ett evidensbaserat och kostnadseffektivt arbetssätt stärka hälso- och sjukvårdens miljö- och klimatarbete.
  • Ta fram en gemensam hållning och kunskap som underlag till riktlinjer, rutiner och avtal för en hållbar utveckling av Sydöstra sjukvårdsregionen.

Exempel på gemensamma projekt som bedrivs inom samverkansgrupp hållbar utveckling är:

  • Giftfri sjukvård för barn – att minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen i barns sjukvårdsmiljö. Sjukvårdsmaterial, leksaker och pedagogiskt material som innehåller ämnen som kan vara skadliga för barnens hälsa ersätts med material och produkter som inte innehåller skadliga ämnen.
  • Hållbar användning av förbrukningsmaterial – att minska klimatpåverkan från förbrukningsartiklar. Projektet ska leda till minskad miljöpåverkan genom att öka användningen av flergångsmaterial, minska onödig användning av engångsmaterial samt byte till återvunnet material och eller förnybara material när engångsmaterial behöver användas.

Återrapportering sker regelbundet till Regionsjukvårdsledningen.

Uppdrag för Regional samverkansgrupp hållbar utveckling

Kontakt

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
maria.cannerborg@rjl.se

Johanna Schelin, Region Kalmar län
johanna.schelin@regionkalmar.se

Emma Lewau, Region Östergötland
emma.lewau@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 8 april, 2021 av conny.thalin@rjl.se