Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling

Information och kontaktuppgifter för samverkan inom hållbar utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionernas hållbarhets-/miljöchefer har i uppdrag att stärka samverkan genom att:

  • Bygga upp gemensamma kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling.
  • Samverka i specifika projekt för att genom ett evidensbaserat och kostnadseffektivt arbetssätt stärka hälso- och sjukvårdens miljö- och klimatarbete.
  • Ta fram en gemensam hållning och kunskap som underlag till riktlinjer, rutiner och avtal för en hållbar utveckling av Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag för regional samverkansgrupp hållbar utveckling

Vägledning för val av engångsprodukter

I syfte att minimera klimatpåverkan från förbrukningsartiklar har Sydöstra sjukvårdsregionen tagit fram en vägledning för klimathänsyn vid val av förbrukningsartiklar. Vägledningen riktar sig till den som upphandlar eller köper in förbrukningsartiklar.

Vägledning för val av engångsprodukter

Planering och uppföljning

Handlingsplan hållbar utveckling

Kontakt

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
maria.cannerborg@rjl.se

Johanna Schelin, Region Kalmar län
johanna.schelin@regionkalmar.se

Region Östergötland vakant

Senast uppdaterad 8 april, 2024 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se