Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling

Information och kontaktuppgifter för samverkan inom hållbar utveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionernas hållbarhets-/miljöchefer har i uppdrag att stärka samverkan genom att:

  • Bygga upp gemensamma kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling.
  • Samverka i specifika projekt för att genom ett evidensbaserat och kostnadseffektivt arbetssätt stärka hälso- och sjukvårdens miljö- och klimatarbete.
  • Ta fram en gemensam hållning och kunskap som underlag till riktlinjer, rutiner och avtal för en hållbar utveckling av Sydöstra sjukvårdsregionen.

Exempel på gemensamma projekt:

  • Giftfri sjukvård för barn
  • Hållbar användning av förbrukningsmaterial

Uppdrag för Regional samverkansgrupp hållbar utveckling

Planering och uppföljning

Handlingsplan hållbar utveckling 2022

Vägledning för klimathänsyn vid val av förbrukningsartiklar

I syfte att minimera klimatpåverkan från förbrukningsartiklar har Sydöstra sjukvårdsregionen tagit fram en vägledning för klimathänsyn vid val av förbrukningsartiklar. Användning av förbrukningsmaterial ger effekt på klimat och ekonomi. Långväga transporter skapar sårbarhet.  Vi ska sträva efter att byta till mer återvunnet material, minska onödig an­vändning och öka användningen av flergångs- istället för engångsmaterial. Vägledningen riktar sig till den som upphandlar eller köper in förbrukningsartiklar.

Vägledning för val av engångsprodukter

Kontakt

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
maria.cannerborg@rjl.se

Johanna Schelin, Region Kalmar län
johanna.schelin@regionkalmar.se

Emma Lewau, Region Östergötland
emma.lewau@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 8 april, 2022 av conny.thalin@rjl.se