Hoppa till innehåll

Riktade hälsosamtal – kronisk sjukdom

Risk för hjärt-kärlsjukdom

Vissa sjukdomar innebär en klar ökad risk för hjärt-kärlsjukdom även om sjukdomarna är välkontrollerade. Detta gäller genomgången hjärtinfarkt eller stroke, diabetes, angina pectoris, claudiatio intermittens, hypertoni, familjär hyperkolesterolemi, njursvikt, systemiska inflammatoriska sjukdomar som till exempelvis reumatoid artrit och SLE, diagnosticerad leversteatos, obehandlad sömnapné m.m. Även kronisk parodontit (tandlossning) hör till dessa sjukdomar. Parokrankstudien visade att individer med tandlossningssjukdom hade 30 procent högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än individer utan tandlossningssjukdom. Måttlig till svår psoriasis är också kopplad till ökad samsjuklighet, t.ex. till metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar.

Risken varierar med sjukdomens svårighetsgrad och duration. Ju yngre patienten är vid insjuknandet, desto större risk.

Kronisk sjukdom i hälsokurvan

Kronisk sjukdom dokumenteras manuellt i webbstödet av hälsosamtalsledaren enligt följande:

  • Diabetes mellitus(E10-11) medför kryss i ruta 4 och prediabetes(R73) medför kryss i ruta 3.
  • Genomgången hjärtinfarkt(I25) eller stroke(I67-69) kryss i ruta 4.
  • Hypertoni(I10) medför kryss i ruta 2, 3 eller 4 beroende på svårighetsgrad(beroende på antalet läkemedel), ålder och kön(män har högre risk). Att ha hypertoni är således en riskfaktor även om blodtrycket är välreglerat med mediciner.
  • Reumatoid artrit(M06), SLE(M35), parodontit(K05), psoriasis(L40), sömnapné(G47.3) kryss i kolumn 2-3 beroende på svårighetsgrad.
  • Familjär hyperkolesterolemi(E78.0A) utan övriga riskfaktorer kryss i ruta 4.
  • Njursvikt(N17-19) med eGFR <30ml/min/1,73m2 kryss i ruta 4, eGFR 30-59 kryss i ruta 3.
  • Hjärt-kärlsjukdom som angina pectoris(I20), claudicatio intermittens(I73) mm medför kryss i ruta 3 eller 4 beroende på svårighetsgrad.

Deltagare med kroniska sjukdomar har förhoppningsvis redan en etablerad läkarkontakt som kan kontaktas angående resultat på hälsokurvan och vidare uppföljning/behandling. Finns ingen sådan läkarkontakt rekommenderas läkarbesök på vårdcentral.

Kontakt

Jenny Leksell, Region Östergötland
jenny.leksell@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 3 juni, 2024 av conny.thalin@rjl.se