Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar kunskapsråd medicin och akut vård

Dokumentation för regionalt kunskapsråd medicin och akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2024

Mötesanteckningar 2024-04-08

Mötesanteckningar 2024-06-10 . Presentation 2024-06-10

Mötesanteckningar 2023

AnteckningarBilagor
2023-11-15Inledning, RSL Hälsofrämjande
2023-09-25RSL Tillgänglighetsarbete
2023-05-08Sammanställning ppt-redovisningar
2023-03-01

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-11-21bilaga presentation
bilaga handlingsplaner 2023
2022-09-19bilaga samlat
bilaga rapport traumarehab
bilaga presentation traumarehab
2022-05-05Översikter årsrapporter 2021
Sammanställning forskningspunkt
Underlag forskning från RPO
2022-02-28Sydöstra samverkan
Remisslista
RPO lung- och allergi
RSG patientsäkerhet

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-11-10
2021-09-13Regionavtalet
Läkemedel
Dokumentmallar
2021-05-11Uppdragsbeskrivning kunskapsråd
Samordnade remissvar, presentation
Årsrapport akut vård
Årsrapport endokrina sjukdomar
Årsrapport hjärt- och kärlsjukdomar
Årsrapport infektionssjukdomar
Årsrapport lung- och allergisjukdomar
Årsrapport nervsystemets sjukdomar
Årsrapport reumatiska sjukdomar
Årsrapport perioperativ vård, intensivvård och transplantation
2021-02-03
Strategidag
Anteckningar från strategidag 2021-02-03
Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03
Deltagare på strategidag 2021-02-03
Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-09-02
2020-01-27

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-11-26Standardiserade vårdförlopp
Endokrina sjukdomar handlingsplan
Reumatiska sjukdomar
Parkinsson
Hjärt- och kärlsjukdomar handlingsplan
Mall för uppföljning av handlingsplan
Tidplan 2020
2019-09-25Endokrina sjukdomar mål
2019-04-29Presentation

Kontakt

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Senast uppdaterad 11 juli, 2024 av marie.a.gustafsson@rjl.se