Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Svår eosinofil astma, behandling med biologiska läkemedel

Kontakt

Regionalt programområde lung- och allergisjukdomar

Nationella kunskapsstöd

Via länken finns nationella vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer samt stödmaterial för implementering.

Lung- och allergisjukdomar, kunskapsstyrningvard.se

Senast uppdaterad 14 april, 2023 av conny.thalin@rjl.se