Hoppa till innehåll

Akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat prehospital vård, akutsjukvård och traumavård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

  • Kompetensförsörjning
  • Traumavård
  • Geriatrisk akutsjukvård
  • Kvalitetsindikatorer och uppföljning

Planering och uppföljning

Kunskapsstöd

Riktlinjer för traumavård

Kontakt

Processtöd

Martin Lindfors, Region Östergötland
martin.lindfors@regionostergotland.se

Ordförande

Anna Gunnarsson, Region Östergötland
anna.h.gunnarsson@regionostergotland.se

Ansvariga för regionala arbetsgrupper

Akutmottagning

Martina Sinai, Region Kalmar län
martina.sinai@regionkalmar.se

Prehospital vård

Thomas Johansson, Region Jönköpings län
thomas.johansson@rjl.se

Trauma

Johan Christiansson, Region Region Kalmar län
johan.christiansson@regionkalmar.se

Representant i nationellt programområde

Anna Gunnarsson, Region Östergötland
Nationellt programområde akut vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Programområdet akut vård ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 9 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se