Hoppa till innehåll

Akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat prehospital vård, akutsjukvård och traumavård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Kompetensförsörjning

Traumavård

Geriatrisk akutsjukvård

Kvalitetsindikatorer och uppföljning

Planering och uppföljning

Mötesanteckningar akut vård och äldre dokument

Handlingsplan akut vård

Årsrapport akut vård 2022

Kunskapsstöd

Akuta tillstånd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Riktlinjer för traumavård

Kontakt

Processtöd

Åsa Hall, Region Östergötland
asa.hall@regionostergotland.se

Ordförande

Dario Tesan, Region Jönköpings län
dario.tesan@rjl.se

Ansvariga för regionala arbetsgrupper

Akutmottagning

Anne Rydén, Region Jönköpings län
anne.ryden@rjl.se

Prehospital vård

Lenita Petersson, Region Kalmar län
lenita.petersson@regionkalmar.se

Trauma

Anders Lissell, Region Jönköpings län
anders.lissell@rjl.se

Representant i nationellt programområde

Anna Gunnarsson, Region Östergötland
Nationellt programområde akut vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Akutmottagning

Prehospital vård

Trauma

Kunskapsråd

Programområdet akut vård ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 25 juni, 2024 av asa.hall@regionostergotland.se