Hoppa till innehåll

Akut vård

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde akut vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat prehospital vård, akutsjukvård och traumavård.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Kompetensförsörjning

Traumavård

Geriatrisk akutsjukvård

Kvalitetsindikatorer och uppföljning

Planering och uppföljning

Mötesanteckningar akut vård och äldre dokument

Handlingsplan akut vård

Årsrapport akut vård 2022

Kunskapsstöd

Akuta tillstånd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Riktlinjer för traumavård

Kontakt

Processtöd

Vakant, Region Östergötland

Ordförande

Anna Gunnarsson, Region Östergötland
anna.h.gunnarsson@regionostergotland.se

Ansvariga för regionala arbetsgrupper

Akutmottagning

Martina Sinai, Region Kalmar län
martina.sinai@regionkalmar.se

Prehospital vård

Jonas Löf, Region Kalmar län
jonas.lof@regionkalmar.se

Trauma

Anders Lissell, Region Jönköpings län
anders.lissell@rjl.se

Representant i nationellt programområde

Anna Gunnarsson, Region Östergötland
Nationellt programområde akut vård, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Akutmottagning

Prehospital vård

Trauma

Kunskapsråd

Programområdet akut vård ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 22 februari, 2024 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se