Kontakta Sydöstra sjukvårdsregionen

Frågor om sjukvårdsregionens samverkan

Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab

Ledamöter

Ledamöter i sjukvårdsregionala grupper

Samverkansnämndens sekreterare

Christina Blomqvist
Region Östergötland
christina.blomqvist@regionostergotland.se

Regionernas webbplatser

Region Jönköpings län

Region Kalmar län 

Region Östergötland

Frågor om publicering

Conny Thålin
Region Jönköpings län
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

Senast uppdaterad 3 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se