Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar medicinsk diagnostik

Dokumentation för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2023

AnteckningarBilagor
2023-09-06Uppdaterad handlingsplan
2023-06-15
2023-04-05Statusrapport RAG Patologi
Statusrapport RAG Laboratoriemedicin IT
ÅR 2022
2023-02-06Uppdrag Patologisamverkan SÖSR
Handlingsplanen utkast 230206
Presentation en Andra Cyklotron

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-12-06Kontaktpersoner för RAG 2023
Rapport Cyklotronverksamhet SÖSR 20221006
Bilaga 1 PET Rapport 202
Bilaga 2 Utvärdering av behovet av en andra Cyklotron
Bilaga 3 Andra Cyklotron Ekonomiperspektiv
Bilaga 4 Ekonomi Andra Cyklotron SÖSR mall
Bilaga 5 petct och cyklotron
2022-10-12Bildspel dagens möte
RAG LAB IT statusrapport
RAG Kemi Erfarenheter från samverkan inom SÖSR
NPO MD statusrapport
Förslag till uppdragsbeskrivning NAG Klinisk forskning
2022-08-31NPO MD statusrapport
Bildspel statusrapport info- och svarsdelning LAB
2022-04-05Ansvariga kontaktpersoner RAG 2022
Presentation RSG Digital utveckling
Statusrapport Förstudie Informations- och Bilddelning Radiologi
2022-03-04NPO MD Statusrapport
Bildspel Workshop intro nya ledamöter
Nomineringsförfrågan NAG Digital Patologi

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-12-07Handlingsplan 2022
NPO MD statusrapport
RAG Molekylärdiagnostik
2021-09-21Presentation egenmonitorering
Presentation AI
Presentation Status Informations-och svarshantering Laboratoriemedicin
IVDR
Delad tjänst transfusionsmedicin
2021-08-24
2021-05-26
2021-04-13
2021-01-27

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-11-16Informations-och Bilddelning Radiologi
Digitalisering Lab Skickeprover
Klinisk Genetik info Utveckling
2020-08-19RAG forum
Klinisk genetik – behov av utökad finansiering i regionavtal 2021
2020-06-03
2020-04-21IT- och juridikutmaningar
Rapport från NPO
Uppdrag RAG molekylärdiagnostik
2020-02-05

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-12-11PET-CT kapacitet
Rapport från NPO
2019-10-30Region Jönköpings län
Rapport från NPO
IGuide
2019-08-13Reflektioner NPO
2019-05-08Presentation
Uppstart RAG
NPO-rapport
Frågor till andra NPO om medicinsk diagnostik
Organisation
Generell uppdragsbeskrivning RAG
2019-03-25Presentation
Organnätverk
GMS och GMC
2019-01-29

Äldre planer och rapporter

Kontakt

Liselotte Joelsson, Region Östergötland 
Liselotte.Joelsson@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 28 september, 2023 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se