Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar medicinsk diagnostik

Dokumentation för regionalt programområde medicinsk diagnostik i Sydöstra sjukvårdsregionen.

AnteckningarBilagor
20240417Statusrapport NPO Medicinsk Diagnostik
Avsiktsförklaring Molekylärdiagnostik
Digitalt forum
RAG Laboratoriemedicin IT
RAG Nuklearmedicin
RAG Kemi
RAG Genetik
RAG Mikrobiologi
RAG Transfusionsmedicin
RAG Patologi
RAG Molekylärdiagnostik

20240205Presentation Srinivas ÖK 2024
Information om ansökan om medel
Mötesanteckningar 2023
20231213
20231013Röntgenchefsmötet
Presentation Ökad radiofarmaka kapacitet
Rapport Ökad radiofarmaka kapacitet 231011
Bilaga Rapport Cyklotronverksamhet SÖSR 221006
Bilaga Patientperspektiv
Bilaga Rapport PET_perfusion_Jönköping
Digitalt forum
RAG Nuklearmedicin
RAG Transfusionsmedicin
RAG Klinisk Genetik
RAG Molekylärdiagnostik
RAG Kemi
RAG Laboratoriemedicin IT
Föredrag AI/VAI.B Håkan Gustafsson, CMIV
Håkan Gustafsson,Läkartidningen 2023
Föredrag Precisionsmedicin idag och i morgon, Tobias Strid
2023-09-06Uppdaterad handlingsplan
2023-06-15
2023-04-05Statusrapport RAG Patologi
Statusrapport RAG Laboratoriemedicin IT
ÅR 2022
2023-02-06Uppdrag Patologisamverkan SÖSR
Handlingsplanen utkast 230206
Presentation en Andra Cyklotron

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-12-06Kontaktpersoner för RAG 2023
Rapport Cyklotronverksamhet SÖSR 20221006
Bilaga 1 PET Rapport 202
Bilaga 2 Utvärdering av behovet av en andra Cyklotron
Bilaga 3 Andra Cyklotron Ekonomiperspektiv
Bilaga 4 Ekonomi Andra Cyklotron SÖSR mall
Bilaga 5 petct och cyklotron
2022-10-12Bildspel dagens möte
RAG LAB IT statusrapport
RAG Kemi Erfarenheter från samverkan inom SÖSR
NPO MD statusrapport
Förslag till uppdragsbeskrivning NAG Klinisk forskning
2022-08-31NPO MD statusrapport
Bildspel statusrapport info- och svarsdelning LAB
2022-04-05Ansvariga kontaktpersoner RAG 2022
Presentation RSG Digital utveckling
Statusrapport Förstudie Informations- och Bilddelning Radiologi
2022-03-04NPO MD Statusrapport
Bildspel Workshop intro nya ledamöter
Nomineringsförfrågan NAG Digital Patologi

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-12-07Handlingsplan 2022
NPO MD statusrapport
RAG Molekylärdiagnostik
2021-09-21Presentation egenmonitorering
Presentation AI
Presentation Status Informations-och svarshantering Laboratoriemedicin
IVDR
Delad tjänst transfusionsmedicin
2021-08-24
2021-05-26
2021-04-13
2021-01-27

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-11-16Informations-och Bilddelning Radiologi
Digitalisering Lab Skickeprover
Klinisk Genetik info Utveckling
2020-08-19RAG forum
Klinisk genetik – behov av utökad finansiering i regionavtal 2021
2020-06-03
2020-04-21IT- och juridikutmaningar
Rapport från NPO
Uppdrag RAG molekylärdiagnostik
2020-02-05

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-12-11PET-CT kapacitet
Rapport från NPO
2019-10-30Region Jönköpings län
Rapport från NPO
IGuide
2019-08-13Reflektioner NPO
2019-05-08Presentation
Uppstart RAG
NPO-rapport
Frågor till andra NPO om medicinsk diagnostik
Organisation
Generell uppdragsbeskrivning RAG
2019-03-25Presentation
Organnätverk
GMS och GMC
2019-01-29

Kontakt

Liselotte Joelsson, Region Östergötland 
Liselotte.Joelsson@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 9 juni, 2024 av liselotte.joelsson@regionostergotland.se