Hoppa till innehåll

Cancersjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde cancersjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan.
Regionalt cancercentrum sydöst

Insatsområden

  • Cancerrehabilitering
  • Min vårdplan 1177
  • Organiserad prostatacancertestning
  • Processutveckling prostatacancer, urinblåscancer och lungcancer
  • Tarmcancerscreening
  • Uppföljning av barn med cancer
  • Utrota livmoderhalscancer

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

  • 21 september
  • 19 oktober
  • 23 november

Dokumentation

Mer information

Regionalt cancercentrum sydöst

Kontakt

Processtöd

Annika Asketun, Regionalt cancercentrum sydöst
rccsydost@regionostergotland.se

Ordförande

Martin Takac, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Srinivas Uppugunduri, Region Östergötland
Nationellt programområde cancersjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Regionalt programområde cancersjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 31 juli, 2023 av conny.thalin@rjl.se