Hoppa till innehåll

Cancersjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde cancersjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan.
Regionalt cancercentrum sydöst

Insatsområden

Cancerrehabilitering

Min vårdplan 1177

Organiserad prostatacancertestning

Processutveckling prostatacancer, urinblåscancer och lungcancer

Tarmcancerscreening

Uppföljning av barn med cancer

Utrota livmoderhalscancer

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

26 januari

29 februari

11 april

23 maj

Dokumentation

Handlingsplan RPO cancersjukdomar

Mötesanteckningar styrgrupp Regionalt cancercentrum sydöst

Årsrapport 2023 Regionalt cancercentrum sydöst

Vägen framåt – Regional utvecklingsplan för cancervården i Sydöstra sjukvårdsregionen 2024-2026

Mer information

Regionalt cancercentrum sydöst

Kunskapsstöd

Kunskapsbanken innehåller nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, stöddokument, läkemedelsregimer med information till patienter och basfakta om läkemedel:

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancersjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakt

Processtöd

Annika Asketun, Regionalt cancercentrum sydöst
rccsydost@regionostergotland.se

Ordförande

Martin Takac, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Srinivas Uppugunduri, Region Östergötland
Nationellt programområde cancersjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt för sjukvårdsregionala frågor om hematologi

Franz Rommel, Region Östergötland
franz.rommel@regionostergotland.se

Regionala arbetsgrupper

Cancer hos barn och unga vuxna

Cancerläkemedel

Onkologi

Kunskapsråd

Regionalt programområde cancersjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 22 mars, 2024 av conny.thalin@rjl.se