Hoppa till innehåll

Om sjukvårdsregionen

I Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en dryg miljon invånares behov av hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Samarbetet ska även bidra till utveckling av hälso- och sjukvården i de tre regionerna.

Sydöstra sjukvårdsregionen är en av sex sjukvårdsregioner i landet. Samverkan styrs av förtroendevalda i en politisk samverkansnämnd och Regionsjukvårdsledningen med ledningsrepresentanter från de tre regionerna.

Presentation av samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Presentation av samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Överenskommelser

Avtal och överenskommelser

Priser och ersättningar

Våra patientlöften

Vår organisation

Organisation för Sydöstra sjukvårdsregionen

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Förteckning över ledamöter

Senast uppdaterad 20 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se