Hoppa till innehåll

Hud- och könssjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hud- och könssjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Psoriasis

Svårläkta sår

Atopisk dermatit

Gonorré

Teledermatologi

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

2024-02-01, digitalt

Dokumentation

Handlingsplan hud- och könssjukdomar

Årsrapport hud- och könssjukdomar 2022

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer hud- och könssjukdomar

Nationella kunskapsstöd hud- och könssjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ordförande

Birgitta Stymne, Region Östergötland

Ledamöter

Claudia Bamberg, Region Kalmar län

Gunnthorunn Sigurdadottir, Region Östergötland

Katarina Holmdahl Källen, Region Kalmar län

Lotta Thyden, Region Östergötland

Pernilla Grinnemo, Region Jönköpings län

Helene Christensson, Region Kalmar län

Åsa Andersson, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Birgitta Stymne, Region Östergötland
Nationellt programområde hud- och könssjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Programområdet hud- och könssjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 19 december, 2023 av marie.a.gustafsson@rjl.se