Hoppa till innehåll

Kvinnosjukdomar och förlossning

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar gynekologi och obstetrik.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

 • Patientsäkerhet
 • Cervixcancer
 • Gynonkologi
 • Fostermedicin
 • Induktion vecka 41
 • Blödningsrubbningar
 • Medicinsk teknik

Planering och uppföljning

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer för kvinnosjukdomar och förlossning

Kontakt

Ordförande

Katri Nieminen, Region Östergötland
katri.nieminen@regionostergotland.se

Processtöd

Sara Axbom, Region Östergötland
sara.axbom@regionostergotland.se

Ledamöter

 • Anna Hallberg, Region Jönköpings län
 • Katarina Notelid Claus, Region Jönköpings län
 • Ann-Marie Berglund, Region Kalmar län
 • Michael Algovik, Region Kalmar län
 • Tobias Ekenlie, Region Östergötland
 • Johan Skoglund, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Johan Skoglund, Region Jönköpings län
Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 9 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se