Kvinnosjukdomar och förlossning

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2021

Årsrapport kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Årskalender kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Årsrapport kvinnosjukdomar och förlossning 2019

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer för kvinnosjukdomar och förlossning

Möten

Mötesanteckningar 2020-11-30

Mötesanteckningar 2020-10-08-09

Mötesanteckningar 2020-09-03

Mötesanteckningar 2020-05-19

Mötesanteckningar 2020-04-21

Mötesanteckningar 2019-03-12

Mötesanteckningar 2019-10-21–22

Ordförande

Lena Arvidsson, Region Kalmar län

Processtöd

Sara Axbom, Region Östergötland
sara.axbom@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Anna Hallberg, Region Jönköpings län
  • Katarina Notelid Claus, Region Jönköpings län
  • Ann-Marie Berglund, Region Kalmar län
  • Elisabeth Nedstrand, Region Kalmar län
  • Katri Nieminen, Region Östergötland
  • Tommy Leijon, Region Östergötland

Nationellt programområde (NPO)

Kvinnosjukdomar och förlossning, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Skoglund, Region Jönköpings län

Arbetsgrupper

Senast uppdaterad 23 april, 2021 av conny.thalin@rjl.se