Hoppa till innehåll

Kvinnosjukdomar och förlossning

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar gynekologi och obstetrik.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Patientsäkerhet:
– Prioriteringar, kloka kliniska val och tillgänglighet till operationer
– Driva och kravställa för införande av nytt obstetriskt journalsystem inklusive patientsäker ultraljudsmodul

Implementering och uppföljning av nationella kunskapsstöd:
– Fostermedicin
– Blödningsrubbningar
– Induktion vecka 41

Planering och uppföljning

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer för kvinnosjukdomar och förlossning

Kontakt

Ordförande

Katri Nieminen, Region Östergötland
katri.nieminen@regionostergotland.se

Processtöd

Sara Axbom, Region Östergötland
sara.axbom@regionostergotland.se

Ledamöter

Anna Hallberg, Region Jönköpings län

Katarina Notelid Claus, Region Jönköpings län

Gunhild Nordensjö Haglund, Region Kalmar län

Michael Algovik, Region Kalmar län

Evelyn Lundin, Region Östergötland

Daniel Axelsson, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Johan Skoglund, Region Jönköpings län
Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

BB-eftervård

Fostermedicin

Gynekologi

Gynonkologi

Förlossning

Preventiv kvinnohälsa

Kunskapsråd

Regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 24 april, 2024 av sara.axbom@regionostergotland.se