Hoppa till innehåll

Kvinnosjukdomar och förlossning

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Handlingsplaner

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2023

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2022

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2022, översikt

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2021

Handlingsplan kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Årsrapporter

Årsrapport kvinnosjukdomar och förlossning 2021

Årsrapport kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Årskalender kvinnosjukdomar och förlossning 2020

Årsrapport kvinnosjukdomar och förlossning 2019

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer för kvinnosjukdomar och förlossning

Möten

Mötesanteckningar 2022-10-07-08

Mötesanteckningar 2022-09-12

Mötesanteckningar 2022-04-25

Mötesanteckningar 2022-03-03

Mötesanteckningar 2022-02-01

Ordförande

Katri Nieminen, Region Östergötland
katri.nieminen@regionostergotland.se

Processtöd

Sara Axbom, Region Östergötland
sara.axbom@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Anna Hallberg, Region Jönköpings län
  • Katarina Notelid Claus, Region Jönköpings län
  • Ann-Marie Berglund, Region Kalmar län
  • Michael Algovik, Region Kalmar län
  • Elizabeth Nedstrand, Region Östergötland
  • Johan Skoglund, Region Jönköpings län

Nationellt programområde (NPO)

Kvinnosjukdomar och förlossning, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Johan Skoglund, Region Jönköpings län

Regionala arbetsgrupper

Senast uppdaterad 17 januari, 2023 av sara.axbom@regionostergotland.se