Hoppa till innehåll

Patientsäkerhet och läkemedel

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp patientsäkerhet och läkemedel i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Uppdrag

Sjukvårdsregional arbetsgrupp patientsäkerhet och läkemedel är expertgrupp till Regional samverkansgrupp läkemedel. Arbetsgruppen ska bistå RSG läkemedel med kunskap och förslag på eventuella förbättringsåtgärder inom patientsäkerhet och läkemedel.

Uppdraget innefattar:

  • Analys av området patientsäkerhet och läkemedel
  • Identifiering av oönskade variationer och brister kopplade till patientsäkerhet
  • Stöd och samordning av aktiviteter som ska leda till förbättringar inom området patientsäkerhet och läkemedel
  • Utbyte av erfarenheter och goda exempel

Medlemmar

Christina Fischer
ordförande läkemedelskommittén i Region Östergötland
christina.fischer@regionostergotland.se

Fredrik Hagerman
ordförande läkemedelskommittén i Region Kalmar län
fredrik.hagerman@regionkalmar.se

Malin Holmqvist
apotekare Region Jönköpings län
malin.m.holmqvist@rjl.se

Senast uppdaterad 24 mars, 2023 av conny.thalin@rjl.se