Hoppa till innehåll

Revision av Samverkansnämnden

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen granskas gemensamt av revisorerna i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland. Revisorerna presenterar ett underlag till respektive regionfullmäktige för att pröva frågan om ansvarsfrihet.

Årligen genomförs en riskanalys av nämndens arbete och granskning genomförs i tillräcklig mån för att uttala sig om ledamöternas ansvarsfrihet. Dialog förs löpande med Samverkansnämnden om uppkomna frågor.

Ordförandeskapet för revisionen alternerar mellan revisionsgrupperna på samma sätt som ordförandeskapet i Samverkansnämnden. Dock fortsätter aktuell ordförande tills revisionsberättelsen är avlämnad.

Från revisionen i de tre regionerna har följande ett särskilt granskningsuppdrag avseende nämnden:

 • Anders Senestad, Region Östergötland, ordförande,
  0703-99 11 64, anders.senestad@regionostergotland.se
 • Klaus Leidecker, Region Kalmar län
 • Ann-Margret Lindholm, Region Kalmar län
 • Anna- Lena Sörenson, Region Östergötland
 • Per Hansson, Region Jönköpings län
 • Mari Karlsson, Region Jönköpings län

Revisorerna bistås av sakkunnigt biträde:

 • Joakim Klasa, Revisionschef Kalmar län
 • Nenus Jidah, Revisionschef Jönköpings län
 • Matti Leskelä, Sakkunnigt biträde Region Östergötland

Kontakt

Matti Leskelä
matti.leskelae@pwc.com
010-212 96 11, 0709-29 20 10

Mer information

Revisionen i Region Jönköpings län

Revisionen i Region Kalmar län

Revisionen i Region Östergötland

Senast uppdaterad 25 oktober, 2023 av conny.thalin@rjl.se