Hoppa till innehåll

Nätverk för sjuksköterskor

Nätverk för sjuksköterskor inom Sydöstra sjukvårdsregionen med uppdrag att sprida goda exempel och öka kunskapen om registrering, uppföljning och faktorer bakom framgång eller misslyckande när det gäller att nå målen för sekundärprevention efter kranskärlssjukdom.

Kontakt

Yvonne Pantzar, Region Jönköpings län
yvonne.pantzar@rjl.se

Dokumentation från nätverksträffar

2023

Mötesanteckningar 2023-09-14

Den perfekta hjärtrehabiliteringen

PM lipidsänkande läkemedel HIA, Malmö

Strukturerat omhändertagande av kranskärlssjuka patienter

Tdigare

Mötesanteckningar 2019-09-19

Mötesanteckningar 2018-09-20

Om Swedeheart

Swedeheart är en sammanslagning av de fem kvalitetsregistren RIKS-HIA, SCAAR, SEPHIA, hjärtkirurgi och perkutana klaffar.

Representanter för Sydöstra sjukvårdsregionen:

SEPHIA: Emma Hag, Jönköping

Hjärtkirurgi: Hans Granfeldt och Peter Wolfgang, Linköping

Perkutana klaffar: Niels-Erik Nielsen, Linköping

Senast uppdaterad 25 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se