Hoppa till innehåll

Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. I samverkan med övriga registercentrum, erbjuder vi nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i utveckling och drift av nationella kvalitetsregister.

Vi ska bland annat:

  • stödja registren i anpassning till det nya kvalitetsregistersystemet
  • underlätta registrens datainsamling
  • erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat
  • understödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för forskning och Life Science
  • säkerställa säker datautlämning och stödja registren i anslutning till RUT verktyget hos Vetenskapsrådet
  • bidra med kompetens i den lokala och regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning
  • ge juridiskt stöd.

Målet för vår verksamhet är att tillsammans med anslutna register bidra till hög kvalitet och jämlikhet i hälso- och sjukvården. RCSO har ett särskilt fokus på barn/unga och äldres hälsa där vi bedriver förbättringsarbete tillsammans med våra register och deras verksamhetsområden. Vi är väl förankrade i Sydöstra sjukvårdsregionen och har medarbetare från alla tre regioner.

Kontakt

MedarbetareRoll
Kerstin Ramfelt
kerstin.ramfelt@rjl.se
073-026 64 81
Generella CPUA-frågor, registerspecifika frågor, registerdialoger med mera.
Peter Kammerlind
peter.kammerlind@rjl.se
073-065 60 72
Utvecklingsledare med fokus på analysfrågor samt integrering med kunskapsstyrningssystemet
Mirjam Våtz
mirjam.vatz@rjl.se
072-223 18 17
Utvecklingsledare med ansvar för registerspecifika frågor, dialoger med mera
Malin Nyström
malin.nystrom@rjl.se
010-242 12 58
Utvecklingskoordinator, administrativt stöd, fakturering och resebeställningar
Annica Ohlsson
annica.ohlsson@regionkalmar.se
0480-831 39
Kommunikatör, webbredaktör
Daniel Sonnerfjord
daniel.sonnerfjord@rjl.se
072-203 96 18
Kravanalytiker

Senast uppdaterad 6 maj, 2024 av annica.ohlsson@regionkalmar.se