Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar barns och ungdomars hälsa

Mötesdokumentation, äldre planer och rapporter för regionalt programområde barns och ungdomars hälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Mötesanteckningar 2023

AnteckningarBilagor
2023-10-25RCC
RAG Behandling av obesitas hos barn och unga
RAG Diabetes hos barn och unga
Hemsjukvård och palliativ vård i hemmet för barn och unga
NPO Barn och ungdomars hälsa
2023-02-09Vad händer i Kunskapsstyrningen

Mötesanteckningar 2022

AnteckningarBilagor
2022-10-12RAG Barnhälsovård
RAG obesitas hos barn och unga
RAG barnonkologi
NPO och Kunskapsstyrning
Kunskapsrådet RPO och RAG
Barnrättsarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen
2022-03-17Barnrättsbaserade beslut
Transition

Mötesanteckningar 2021

AnteckningarBilagor
2021-10-13Kunskapsstyrning
NAG Fetma hos barn och unga
RAG Reumatiska sjukdomar hos barn och unga
Barnanpassad vård
2021-04-28
2021-03-03Kunskapsråd strategidag
Rapport NPO
Kvalitetsmått
ST-utbildning
Verksamhetsutvecklarnas möte

Mötesanteckningar 2020

AnteckningarBilagor
2020-10-07-08
2020-05-05
2020-03-12Planerade insatser 2020 NPO och NSG
2020-01-22Verksamhetsplan NPO Barn och ungdomars hälsa
Översikt handlingsplan och aktiviteter 2020

Mötesanteckningar 2019

AnteckningarBilagor
2019-11-29Rapport från NPO
Hälsosam uppväxt i Värnamo
2019-09-25Preventionsstjärnan
Tabeller till årsrapport 2018
2019-05-14Nurturing care Executive summary
Nurturing care WHO
2019-03-26

Äldre planer och rapporter

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2022

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2022, översikt

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2021, översikt

Handlingsplan barns och ungdomars hälsa 2020

Årsrapport barns och ungdomars hälsa 2021

Årsrapport barns och ungdomars hälsa 2020

Årsrapport barns och ungdomars hälsa 2019

Kontakt

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Senast uppdaterad 22 november, 2023 av veronica.ottosson@rjl.se