Hoppa till innehåll

Start

I Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland för att främja hälsa och tillgodose en dryg miljon invånares behov av hälso- och sjukvård.

Samarbetsområden

Prioriterade områden för ökat gemensamt arbete i sjukvårdsregionen.
Samarbetsområden

Processtöd och mallar

Processtöd, instruktioner och dokumentmallar för programområden och samverkansgrupper.
Processtöd och mallar