Hoppa till innehåll

Framtagande av styrande dokument

Regionsjukvårdsledningen har tillsatt en permanent arbetsgrupp för att bistå i framtagandet av gemensamma styrande dokument. Arbetsgruppen, som vägleder i frågor om handlingstyp, innehållsstruktur och beslutsprocess för gemensamma styrdokument, sammankallas vid behov.

Stöddokument

Kontakt

Nathalie Bijelic Eriksson, Region Jönköpings län
nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se

Senast uppdaterad 10 november, 2023 av conny.thalin@rjl.se