Hoppa till innehåll

Rörelseorganens sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde rörelseorganens sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat handkirurgi, frakturer och artros i rörelseorganen.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Radiusfrakturer

Osteoporosfrakturer

Kompetensförsörjning

Planering och uppföljning

Handlingsplan rörelseorganens sjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Nationella kunskapsstöd rörelseorganens sjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Sofie Johansen Sjöö, Region Östergötland
sofie.johansen.sjoo@regionostergotland.se

Ordförande

Johan Liliequist, Region Kalmar län

Ledamöter

Lotta Fornander, Region Östergötland

Anthony Mohlin, Region Kalmar län

Daniel Wärnsberg, Region Jönköping län

Dick Beddesand, Region Kalmar län

Helén Bergvich, Capio Specialistvård Motala

Mattias Anderson, Region Östergötland

Sanna Borst, Region Jönköpings län

Rebecca Nobin, Region Kalmar län

Representant i nationellt programområde

Andreas Meunier, Region Östergötland
Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional arbetsgrupp

Handkirurgi

Kunskapsråd

Regionalt programområde rörelseorganens sjukdomar ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 13 oktober, 2023 av sofie.johansen.sjoo@regionostergotland.se