Reumatiska sjukdomar hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp reumatiska sjukdomar hos barn och unga i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Ordförande

Maria Ekelund, Region Jönköpings län

Processtöd RPO Barn och ungdomars hälsa

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

Senast uppdaterad 11 oktober, 2021 av veronica.ottosson@rjl.se