Kirurgi och cancer

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd kirurgi och cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

 • 2022-02-08 kl. 13-16, digitalt
 • 2022-03-22 kl. 10-15 fysiskt alt. kl. 13-16 digitalt
 • 2022-05-03 utvecklingsdag för RPO och RSG
 • 2022-05-17 kl. 10-15 fysiskt alt. kl. 13-16 digitalt

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2021-11-16Presentation
Cancersjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Hud- och könssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Kirurgi och plastikkirurgi, översikt
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022, översikt
Mag- och tarmsjukdomar, handlingsplan 2022, översikt
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rapport om nivåstrukturering cancersjukdomar
2021-09-14Presentation
Intervjustudie skoperande sjuksköterskor
Automatiserad datainsamling bröstcancer
2021-05-11Presentation
Samordnade remissvar
Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Mag- och tarmsjukdomar årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
2021-03-30Presentation
2021-02-09Presentation
2020-12-15
2020-09-15
2020-05-25
Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar värdekompass
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
LäSÖ
2020-03-31
2020-02-28
Njur- och urinvägssjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Cancersjukdomar
Väntetider SVF
Vägen framåt – inriktning för cancervården
Inbjudan till SVF-dialog
Klimatvård
Vårdförlopp och nationell högspecialiserad vård
2019-12-11
Presentation
Triangelrevision
Hud- och könssjukdomar handlingsplan
Mag- och tarmsjukdomar handlingsplan
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan
2019-09-06
2019-04-17
Kunskapscenter för robotassisterad urologi
2019-03-25
Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Ordförande

Reidar Källström, Region Östergötland

Processtöd

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Ledamöter

 • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län
 • Martin Takac, Region Jönköpings län
 • Henrik Holmberg, Region Kalmar län
 • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Jessica Frisk, Region Östergötland
 • Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård
 • Forskningsrepresentant: Johan D Söderholm, Professor i kirurgi, överläkare

Ingående programområden

Senast uppdaterad 4 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se