Hoppa till innehåll

Kirurgi och cancer

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd kirurgi och cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Möten

Kommande möten

29/2 (digitalt) kl 13-16

21/5 (fysiskt) kl 9:30-15

13/9 (fysiskt) kl 9:30-15

19/11 (digitalt) kl 13-16

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2019-2024

Kontakt

Processtöd

Maria Minich Karlsson, Region Kalmar län
maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Ordförande

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län (från 2024)

Ledamöter

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Martin Takac, Region Jönköpings län

Sibylle Loo, Region Kalmar län

Jessica Frisk, Region Östergötland

Ida Dånmark, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård

Forskningsrepresentant: Johan D Söderholm, professor i kirurgi, Linköpings universitet

Ingående programområden

Cancersjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi

Kvinnosjukdomar och förlossning

Mag- och tarmsjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Senast uppdaterad 7 mars, 2024 av maria.minich.karlsson@regionkalmar.se