Hoppa till innehåll

Kirurgi och cancer

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd kirurgi och cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

  • 2022-11-15 kl. 9-15, Hotell Högland i Nässjö

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2022-09-13Presentation
Introduktion till OECI
RSG Stöd för utveckling
2022-05-17Presentation
2022-02-08Presentation
2021-11-16Presentation
Cancersjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Hud- och könssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Kirurgi och plastikkirurgi, översikt
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022
Kvinnosjukdomar och förlossning handlingsplan 2022, översikt
Mag- och tarmsjukdomar, handlingsplan 2022, översikt
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022
Njur- och urinvägssjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan 2022, översikt
Rapport om nivåstrukturering cancersjukdomar
2021-09-14Presentation
Intervjustudie skoperande sjuksköterskor
Automatiserad datainsamling bröstcancer
2021-05-11Presentation
Samordnade remissvar
Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Mag- och tarmsjukdomar årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
2021-03-30Presentation
2021-02-09Presentation
2020-12-15
2020-09-15
2020-05-25
Cancersjukdomar årsrapport
Hud- och könssjukdomar årsrapport
Kvinnosjukdomar och förlossning årsrapport
Njur- och urinvägssjukdomar årsrapport
Rörelseorganens sjukdomar värdekompass
Rörelseorganens sjukdomar årsrapport
LäSÖ
2020-03-31
2020-02-28
Njur- och urinvägssjukdomar
Hud- och könssjukdomar
Mag- och tarmsjukdomar
Rörelseorganens sjukdomar
Cancersjukdomar
Väntetider SVF
Vägen framåt – inriktning för cancervården
Inbjudan till SVF-dialog
Klimatvård
Vårdförlopp och nationell högspecialiserad vård
2019-12-11
Presentation
Triangelrevision
Hud- och könssjukdomar handlingsplan
Mag- och tarmsjukdomar handlingsplan
Rörelseorganens sjukdomar handlingsplan
2019-09-06
2019-04-17
Kunskapscenter för robotassisterad urologi
2019-03-25
Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Ordförande

Reidar Källström, Region Östergötland

Processtöd

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Ledamöter

  • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län
  • Martin Takac, Region Jönköpings län
  • Sibylle Loo, Region Kalmar län
  • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
  • Jessica Frisk, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden och representant för RPO primärvård
  • Forskningsrepresentant: Johan D Söderholm, Professor i kirurgi, överläkare

Ingående programområden

Senast uppdaterad 19 september, 2022 av charlotte.sand@regionostergotland.se