Hoppa till innehåll

Behandling av obesitas hos barn och unga

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional arbetsgrupp behandling av fetma hos barn och unga i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Regionalt programområde barns och ungdomars hälsa är uppdragsgivare för regional arbetsgrupp behandling av fetma hos barn och unga. Programområdet formulerar arbetsgruppens uppdrag och utser dess ledamöter.
Uppdragsbeskrivning behandling av obesitas hos barn och unga

Kunskapsstöd

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas, Socialstyrelsen

Material från sjukvårdsregional utbildnings- och implementeringsdag

Introduktion

Förekomst och identifikation

Presentation: Förekomst och identifikation

Film: Identifiering, kartläggning och behandling av obesitas hos barn och unga

Ur ett patientperspektiv

Presentation: Riksförbundet HOBS

Film: HOBS om barnobesitas ur ett patientperspektiv

Kostbehandling

Presentation: Matvanor vid obesitas

Film: Kostbehandling vid obesitas hos barn och unga

Fysisk aktivitet och fysioterapi

Presentation: Fysioterapi inom obesitas

Film: Fysisk aktivitet och fysioterapi vid obesitas hos barn och unga

Utredning och behandling

Presentation: Medicinska komplikationer och behandling

Film: Medicinsk utredning och behandling vid obesitas hos barn och unga

Psykisk ohälsa och ätstörningar

Presentation: Psykisk ohälsa och ätstörning vid obesitas

Film: Psykisk ohälsa och ätstörningar vid obesitas hos barn och unga

Kontakt

Processtöd

Veronica Ottosson, Region Jönköpings län
veronica.ottosson@rjl.se

Ledamöter

 • Anna Larsson, Region Jönköpings län
 • Ann-Sophie Svahn, Region Kalmar län
 • Camilla Henriksson, Region Kalmar län
 • Eva Lundström Wolke, Region Kalmar län
 • Jaana Bolin, Region Jönköpings län
 • Johanna Cederbom, Region Östergötland
 • Katarina Algovik, Region Kalmar län
 • Katharina Martinsson, Region Jönköpings län
 • Kerstin Ramfelt, Region Jönköpings län
 • Lina Odin, Region Östergötland
 • Pär Andersson White, Region Östergötland

Senast uppdaterad 14 mars, 2024 av veronica.ottosson@rjl.se