Hoppa till innehåll

Handlingar och protokoll 2022-2024

Samverkansnämnd 2024-05-31

Protokoll från samverkansnämnden 2024-05-31

Föredragningslista 2024-05-31

Beslutsärenden

Årshjul för redovisning av samarbetsområden 2024

Priser och ersättningar för Sydöstra
sjukvårdsregionen 2024 – tillägg pris för
högspecialiserad slutenvård Hudkliniken – beslutsunderlag

Ändring av pris i riksprislistan

Delegationsbeslut

Avtal för Registercentrumorganisationerna för Nationella
kvalitetsregister

Samverkansnämnd 2024-03-21-22

Protokoll från samverkansnämnden 2024-03-21-22

Föredragningslista 2024-03-21-22

Beslutsärenden

Årsredovisning för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2023

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Delegationsbeslut

Protokoll från samverkansnämndens presidium 2024-03-04

Bilaga till presidieprotokoll 2024-03-04 – Remissyttranden inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Samverkansnämnd 2023-12-08

Protokoll 2023-12-08

Föredragningslista 2023-12-08

Beslutsärenden

5.1 Gemensam kanslifunktion för Organiserad prostatatestning (OPT)

5.2 Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2024 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna

5.3 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen år 2024

5.4 Systemmått för Samverksnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

5.5 Intern styrning och kontroll – internkontrollplan samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen år 2024

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslistan

RJL 2023/3442

Samverkansnämnd 2023-09-29

Protokoll 2023-09-29

Föredragningslista 2023-09-29

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen augusti 2023

5.2 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar år 2024

5.3 Revidering av reglemente för Samverksnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

5.4 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från
Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning
inför beslut av nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslistan

RÖ 2023-9578

Samverkansnämnd 2023-06-09

Protokoll 2023-06-09

Föredragningslista 2023-06-09

Beslutsärenden

5.1 Uppföljning av internkontrollplan för samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen år 2022

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2022 – justering

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista

RÖ 2023-4137

RÖ 2023-4139

RÖ 2023-4871

RÖ 2023-4873

Samverkansnämnd 2023-03-17

Protokoll 2023-03-17

Föredragningslista 2023-03-17

Beslutsärenden

5.1 Yttrande över Screening för bröstcancer, Socialstyrelsens rekommendation

5.2 Årsredovisning 2022 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

5.3 Yttrande över Screening för spinal muskelatrofi (SMA), Rekommendation om att införa ett screeningprogram

5.4 Intern styrning och kontroll – internkontrollplan Samverkansnämnden 2023

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista

RÖ 2022-14552

RÖ 2023-996

RÖ 2023-997

Samverkansnämnd 2022-12-02

Protokoll 2022-12-02

Föredragningslista 2022-12-02

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2023 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2023

5.3 Remissvar – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista SVN 2022-12-02

RÖ 2022-13422

RÖ 2022-13424

RÖ 2022-13428

RÖ 2022-13429

Samverkansnämnd 2022-09-30

Protokoll 2022-09-30

Föredragningslista 2022-09-30

Beslutsärenden

5.1 Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen

5.2 Remissvar – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid obesitas

5.3 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen – delårsrapport 08 2022

5.4 Rekommendation om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet från Sveriges Kommuner och Regioner

5.5 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar för år 2023

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista SVN 2022-09-30

RÖ 2022-7537

RÖ 2022-7538

RÖ 2022-10950

Samverkansnämnd 2022-06-03

Protokoll 2022-06-03

Föredragningslista 2022-06-03

Beslutsärenden

5.1 Internkontrollplan SVN 2021, uppföljning

5.2 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2022-06-03

RÖ 2022-4925

RÖ 2022-4927

RÖ 2022-4928

RÖ 2022/5353

Samverkansnämnd 2022-03-24-25

Protokoll 2022-03-24-25

Föredragningslista 2022-03-24-25

Beslutsärenden

6.1 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen – justering

6.2 Årsredovisning samverkansnämnden 2021

6.3 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista 2022-03-24-25

RÖ 2022-684

Senast uppdaterad 14 juni, 2024 av johan.jarl@regionkalmar.se