Hoppa till innehåll

Handlingar och protokoll 2021-2022

Samverkansnämnd 2022-12-02

Protokoll 2022-12-02

Föredragningslista 2022-12-02

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2023 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2023

5.3 Remissvar – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista SVN 2022-12-02

RÖ 2022-13422

RÖ 2022-13424

RÖ 2022-13428

RÖ 2022-13429

Samverkansnämnd 2022-09-30

Protokoll 2022-09-30

Föredragningslista 2022-09-30

Beslutsärenden

5.1 Läkemedelsstrategi för Sydöstra sjukvårdsregionen

5.2 Remissvar – Nationella riktlinjer för vård och stöd vid obesitas

5.3 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen – delårsrapport 08 2022

5.4 Rekommendation om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet från Sveriges Kommuner och Regioner

5.5 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens sammanträdesdagar för år 2023

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista SVN 2022-09-30

RÖ 2022-7537

RÖ 2022-7538

RÖ 2022-10950

Samverkansnämnd 2022-06-03

Protokoll 2022-06-03

Föredragningslista 2022-06-03

Beslutsärenden

5.1 Internkontrollplan SVN 2021, uppföljning

5.2 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över remissförslag från Socialstyrelsen avseende flera sakkunniggruppers genomlysning inför beslut av nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2022-06-03

RÖ 2022-4925

RÖ 2022-4927

RÖ 2022-4928

RÖ 2022/5353

Samverkansnämnd 2022-03-24-25

Protokoll 2022-03-24-25

Föredragningslista 2022-03-24-25

Beslutsärenden

6.1 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen – justering

6.2 Årsredovisning samverkansnämnden 2021

6.3 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – Bilaga till föredragningslista 2022-03-24-25

RÖ 2022-684

Samverkansnämnd 2021-12-03

Protokoll 2021-12-03

Föredragningslista 2021-12-03

Beslutsärenden

5.1 Överenskommelse om samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.2 Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2022

5.3 Internkontrollplan 2022

5.4 Remissvar nationella riktlinjer för tandvård

5.5 Yttrande till Socialstyrelsen om nationell högspecialiserad vård

5.6 Standardiserade vårdförlopp

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-12-03

RÖ 2021-1880

RÖ 2021-1883

RÖ 2021-1884

SVN 2021-59

Samverkansnämnd 2021-10-01

Protokoll 2021-10-01

Föredragningslista 2021-10-01

Beslutsärenden

5.1 Delårsrapport

5.2 Sammanträdesdagar 2022

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-10-01

SVN 2021-29

SVN 2021-36

SVN 2021-37

Samverkansnämnd 2021-06-04

Protokoll 2021-06-04

Föredragningslista 2021-06-04

Beslutsärenden

5.1 HPV-vaccination och screening

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

Delegationsbeslut – bilaga till föredragningslista 2021-06-04

SVN 2021-9

SVN 2021-12

SVN 2021-13

SVN 2021-21

Samverkansnämnd 2021-03-11

Protokoll 2021-03-11

Föredragningslista 2021-03-11

Beslutsärenden

5.1 Årsredovisning 2020

5.2 Remissvar – Förordning om statsbidrag för kvalitetsregister-verksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum

5.3 Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser – bilaga till föredragningslista

SVN 2020-63

SVN 2020-64

SVN 2021-7

SVN 2021-8

Senast uppdaterad 19 december, 2022 av nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se