Hoppa till innehåll

Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Sammanträden 2022

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

2022-03-24/25

2022-06-03, video

2022-09-30

2022-12-02, video

Tidplan 2022 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Senast uppdaterad 28 december, 2021 av nathalie.bijelic.eriksson@rjl.se