Hoppa till innehåll

Samverkansnämnden

Uppdrag

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Sammanträden 2024

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

21-22 mars, lunch till lunch

31 maj, digitalt

27 september

6 december, digitalt

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2024 för Samverkansnämnden

Senast uppdaterad 18 januari, 2024 av conny.thalin@rjl.se