Hoppa till innehåll

Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Sammanträden 2023

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

  • 2023-03-16/17
  • 2023-06-09, video
  • 2023-09-29
  • 2023-12-08, video

Tidplan 2023 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul 2023 för Samverkansnämnden

Senast uppdaterad 13 januari, 2023 av conny.thalin@rjl.se