Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Dokumenten administreras av Region Jönköpings län.

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada, behandling interprofessionellt

Lätt medelsvår och svår hjärnskada, flödesschema

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada, omvårdnad

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada, utredning

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, behandling och rehabilitering

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, fortsatt rehabilitering efter utskrivning

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, högspecialiserad utredning

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, omvårdnad

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, utredning arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, utredning av respons på sinnesstimuli

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning, utredning läkare

Svår hjärnskada, bedömning vårdavdelning

Svår hjärnskada, flödesschema

Svår hjärnskada, informationsblad för konsultbesök

Bilagor

Kontrakturprofylax

Kontrakturprofylax, instruktionsfilm

Kontrakturprofylax liggande format

Kontrakturprofylax stående format

Rancho Los Amigos kognitionsskala

Trafikmedicin

Trafikmedicin

Nationellt vårdprogram

Hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS), nationellt vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 1-2024)

Kontakt

Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Nationella kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd rehabilitering, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationellt stöddokument för nationellt högspecialiserad vård ryggmärgsskador

Senast uppdaterad 27 maj, 2024 av nora.sandholdt@regionostergotland.se