Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Dokumenten administreras av Region Jönköpings län.

Lätt, medelsvår eller svår hjärnskada

Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Bilagor

Trafikmedicin

Nationellt vårdprogram

Hypermobilitersspektrumstörning (HDS) och Ehlers-Danlos syndrom av hypermobiltetstyp (hEDS), nationellt vårdprogram framtaget av nationellt specialistnätverk EDS (version 2-2021)

Kontakt

Regionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Nationella kunskapsstöd

Via länken finns nationella vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer samt stödmaterial för implementering.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, kunskapsstyrningvard.se

Senast uppdaterad 28 augusti, 2023 av conny.thalin@rjl.se