Hoppa till innehåll

Kvalitetsregister (SweTrau)

Registret fokuserar på svåra skadefall orsakade av trafikolyckor, fall och annat yttre våld. Valet av ingående variabler har gjorts i ett europeiskt konsensusarbete.

Svenska traumaregistret SweTrau

Logga in för att registrera i SweTrau

Uppföljning av registrering

Sydöstra sjukvårdsregionens sjukhus registrering i SweTrau 2019

SweTrau på US 2019

SweTrau årsrapport 2020

SweTrau årsrapport 2018

Användarstöd

Manual SweTrau

Användarmöten SweTrau

Utbildningar

Länk till utbildningar SweTrau

Senast uppdaterad 7 februari, 2022 av martin.lindfors@regionostergotland.se