Kvalitetsregister (SweTrau)

Registret fokuserar på svåra skadefall orsakade av trafikolyckor, fall och annat yttre våld. Valet av ingående variabler har gjorts i ett europeiskt konsensusarbete.

Svenska traumaregistret SweTrau

Logga in för att registrera i SweTrau

Uppföljning av registrering

Sydöstra sjukvårdsregionens sjukhus registrering i SweTrau 2019

SweTrau på US 2019

SweTrau årsrapport 2020

SweTrau årsrapport 2018

Användarstöd

Manual SweTrau

Användarmöten SweTrau

Utbildningar

Länk till utbildningar SweTrau

Kontakt

Annika Bergström
annika.bergstrom@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 23 september, 2021 av johan.hornwall@regionostergotland.se